28.07.2021 21:18
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/kontakti-1?url=lv%2F2009-2014%2Fkontakti-1

Kontaktidrukāt

Programmas apsaimniekotājs:

Agris Batalauskis

Tieslietu ministrija
Projektu departamenta direktors
Tālrunis: 67036818

Agnese Kleina

Tieslietu ministrija
Norvēģijas finanšu instrumenta nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67036868

Jolanta Spura

Tieslietu ministrija
Norvēģijas finanšu instrumenta nodaļas vecākā referente
Tālrunis: 67036823

Inese Kamoliņa

Tieslietu ministrija
Norvēģijas finanšu instrumenta nodaļas vecākā referente
Tālrunis: 67036826

Jānis Nīcinieks

Tieslietu ministrija
Norvēģijas finanšu instrumenta nodaļas vecākais referents
Tālrunis: 67036913

Projektu īstenotāji:

Lāsma Kauliņa

Ieslodzījuma vietu pārvalde
Centrālā aparāta Projektu izstrādes daļas vadītāja, Projekta vadītāja
Tālrunis: +371 67290338