29.03.2020 02:21
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/programma?url=lv%2F2009-2014%2Fprogramma%2F&page=3
Ikgadējais programmas LV 08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" pārskats par 2015.gadu
2016. gada 26. februārī
Ikgadējais programmas LV 08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" pārskats par 2014.gadu
2015. gada 27. februārī
Veikta finansējuma pārdale starp VP, IeVP un VPD realizētajiem projektiem
2014. gada 4. decembrī
2014. gada 6. novembrī stājušies spēkā grozījumi programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” līgumā, kas paredz finansējuma pārdali no Valsts policijas īstenotā projekta, Valsts probācijas dienesta un Ieslodzījuma vietu pārvaldes īstenotajiem projektiem.
Programmas ietvaros notikusi septītā sadarbības komiteja
2014. gada 3. oktobrī
2014. gada 11. septembrī Rīgā notika septītā programmas LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” (turpmāk – programma) Sadarbības komiteja,
Ikgadējais programmas LV 08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" pārskats par 2013.gadu
2014. gada 28. februārī