31.05.2020 03:20
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/programma?url=lv%2F2009-2014%2Fprogramma%2F&page=4
Programma LV08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma"
2013. gada 4. jūlijā
Saskaņā ar sadarbības memorandā par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu 2009.-2014.gadā starp Latvijas Republiku un Norvēģijas Karalisti noteikto, Tieslietu ministrija kā programmas apsaimniekotājs jaunajā plānošanas periodā prioritātes „Tieslietas un iekšlietas” ietvaros īstenos programmu LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma”.