28.07.2021 21:10
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/projekti?url=lv%2F2009-2014%2Fprojekti
Norvēģijas Finanšu instrumenta projekti sarunu festivālā "Lampa"
2017. gada 2. jūnijā
Sarunu festivāls "Lampa" plašākai Latvijas sabiedrībai kļuva zināms 2015. gadā, kļūstot par vienu no Latvijas vasaras saistošāko intelektuālo pasākumu kopumu ar plašu programmu un atvērtu, uz sadarbību vērstu vidi dažādām valsts un nevalstiskajām organizācijām.
Iepriekš noteikto projektu iesniegumu iesniegšana un izvērtēšana
2013. gada 8. jūlijā
NFI programmas LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” ietvaros notikusi trīs iepriekš noteikto projektu vērtēšana.