16.07.2020 15:47
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/projekti/ieslodzijuma-vietu-parvaldes-projekts?url=lv%2F2009-2014%2Fprojekti%2Fieslodzijuma-vietu-parvaldes-projekts%2F&page=2
Projektā sasniegtais līdz 2016.gada aprīlim
2016. gada 17. maijā
2016.gada 30.aprīlis projektā ir nozīmīga robežšķirtne.
Projektā aktīvi norisinās Olaines atkarīgo centra darbinieku apmācības un centra būvniecība
2015. gada 5. oktobrī
2015.gada 5.oktobris projektā iezīmējis jaunu posmu – ir uzsākti izglītības pasākumi jaunās nodaļas – “Resocializācija centra atkarīgajiem” personāla pirmajai grupai.
Ieslodzījuma vietu pārvalde aicina pieteikties darbam
2015. gada 26. jūnijā
Projekta LV08/2 ietvaros jaunās nodaļas apbūves laukumā uzsākti demontāžas darbi, norisinās būvju tehniskā projektēšana
2015. gada 11. februārī
Projekta LV08/2 ietvaros tiek turpināti pasākumi, kuru mērķis ir radīt priekšnoteikumus vielu atkarībā esošu cilvēku terapijai ieslodzījuma apstākļos. Paralēli citām būtiskām aktivitātēm – terapijas metožu izstrādei un personāla izglītošanai, uzsākta arī terapijai piemērotas vides iekārtošana Olaines cietuma teritorijā.
Norvēģijas konstitūcijas divsimtgades pasākums Esplanādē
2014. gada 16. maijā
Norvēģijas konstitūcijas divsimtgades pasākumā varēs iepazīties ar Tieslietu ministrijas Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros līdzfinansēto programmu „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma”