16.07.2020 18:01
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/projekti/ieslodzijuma-vietu-parvaldes-projekts?url=lv%2F2009-2014%2Fprojekti%2Fieslodzijuma-vietu-parvaldes-projekts%2F&page=3
Olaines cietumā būs nodaļa ieslodzītajiem ar atkarībām
2014. gada 7. aprīlī
Š. g. 4.aprīlī Norvēģijas Ārlietu ministrijas valsts sekretāre Ingvilla Nesa-Stuba (Ingvild Næss Stub) apmeklēja Olaines cietumu. Vizītes laikā Ingvilla Nesa-Stuba iepazinās ar projekta aktualitātēm, kas paredz izveidot sistēmu darbam ar notiesātajiem, kuriem ir atkarības problēmas, kā arī apskatīja cietuma un cietuma slimnīcas teritoriju.
Norvēģijas Ārlietu ministrijas valsts sekretāre apmeklēs Olaines cietumu
2014. gada 3. aprīlī
Š.g. 4.aprīlī Norvēģijas Ārlietu ministrijas valsts sekretāre Ingvilla Nesa-Stuba (Ingvild Næss Stub) ieradīsies vizītē Latvijā un tās laikā apmeklēs arī Olaines cietumu.
Ir uzsāka Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta LV08/2 “Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” īstenošana
2013. gada 19. septembrī
Tieslietu ministrija kā programmas LV08 “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” apsaimniekotājs un Ieslodzījuma vietu pārvalde 2013.gada 18.septembrī parakstīja projekta līgumu par projekta LV08/2 “Jaunas nodaļas izveide Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību” īstenošanu.
Projekts LV08/2 "Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību”
2013. gada 5. jūlijā
Ieslodzījuma vietu pārvalde Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV 08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" ietvaros īstenos projektu LV08/2 "Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību”.