28.07.2021 19:13
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/projekti/ieslodzijuma-vietu-parvaldes-projekts/projekta-vaditaja-m-lustes-emuari?url=lv%2F2009-2014%2Fprojekti%2Fieslodzijuma-vietu-parvaldes-projekts%2Fprojekta-vaditaja-m-lustes-emuari
Olainē top “labo pārmaiņu laboratorija”
2015. gada 30. jūlijā
Misija: pārmaiņas
Krustpunktā. Ievads
2014. gada 22. augustā
Ārstēt neārstējamo...