06.08.2020 03:45
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/projekti/ieslodzijuma-vietu-parvaldes-projekts/projekts-lv08-2-jauna-nodala-olaines-cietuma-ieskaitot-buvniecibu-un-personala-apmacibu?url=lv%2F2009-2014%2Fprojekti%2Fieslodzijuma-vietu-parvaldes-projekts%2Fprojekts-lv08-2-jauna-nodala-olaines-cietuma-ieskaitot-buvniecibu-un-personala-apmacibu

Projekts LV08/2 "Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību”drukāt

2013. gada 5. jūlijā

Ieslodzījuma vietu pārvalde Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV 08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" ietvaros īstenos projektu LV08/2 "Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību”.

Latvijā cietumu sistēmu var raksturot kā pārapdzīvotu. Valstī ir 12 ieslodzījuma vietas, kurās 2011. gadā bija izvietoti 6570 ieslodzītie. Rezultātā ieslodzīto resocializācijas process ir komplicēts un nepieciešama īpaša pieeja dažādām notiesāto grupām. Viena no lielākajām problēmām ir narkotiku lietotāju un atkarīgo personu skaita pieaugums ieslodzījuma vietās pēdējo gadu laikā. Kā liecina 2010. gadā veiktā pētījuma „Narkotiku lietošanas izplatība ieslodzījuma vietās Latvijā” dati, narkotikas pirms ieslodzījuma ir pamēģinājuši 66,1% jeb 3012 notiesātie. Ieslodzījuma laikā narkotikas lietojuši 17,8% jeb 817 notiesātie. Ik gadu ieslodzījuma vietu darbinieki atsavina vairāk kā kilogramu narkotisko un psihotropo vielu. Visbiežāk narkotikas tiek lietotas injicējot, vairākkārt izmantojot vienu šļirci vai adatu. Rezultātā pastāv paaugstināts risks saslimt ar HIV/AIDS, vīrusa B hepatītu vai vīrusa C hepatītu.

Šobrīd ieslodzījuma vietās ir grūtības izolēt atkarīgos no narkotiskajām un psihotropajām vielām, tādā veidā nodrošinot atbilstošus apstākļus resocializācijas darbam ar konkrēto mērķgrupu. Projekta īstenošanas rezultātā iecerēts šo problēmu risināt.

Projekta mērķi ir aizstāt līdzšinējās standartiem neatbilstošās vietas Latvijas cietumos, tādā veidā mazinot pārapdzīvotību cietumos. Izveidot nodaļu, kas paredzēta narkotiku lietotāju aprūpei, resocializācijai un apmācīt ieslodzījumu vietu darbiniekus darbā ar ieslodzītajiem ar atkarības problēmām.

Projekta ietvaros Olaines cietuma teritorijā tiks uzbūvēts korpuss 200 notiesātajiem ar atkarības problēmām, kur tie varēs iesaistīties speciāli izstrādātā resocializācijas programmā. Ieslodzītie, kas nekvalificēsies atbrīvošanai pēc aprūpes un resocializācijas programmas beigām Olaines cietumā, atgriezīsies speciālās no narkotikām brīvās vienībās drug-free units citos cietumos, bet tie, kas kvalificēsies, tiks nosacīti atbrīvoti. Papildus tiks organizētas dažādas ieslodzījuma vietu personāla apmācības ar mērķi pilnveidot zināšanas par specifiku darbā ar atkarīgajām personām.

Projekta partneri:

Finansējums:

8 277 294 EUR, no tiem 7 035 700 EUR Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums un 1 241 594 EUR Latvijas valsts līdzfinansējums.