28.07.2021 20:56
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/projekti/valsts-policijas-projekts?url=lv%2F2009-2014%2Fprojekti%2Fvalsts-policijas-projekts
Pēc rekonstrukcijas/ renovācijas darbu veikšanas nodots ekspluatācijā 21 Valsts policijas objekts
2016. gada 10. jūnijā
Valsts policijas īstenotāja Norvēģijas finanšu instrumenta projekta LV08/3 “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana” 5.aktivitātes ietvaros tika veikti rekonstrukcijas/renovācijas darbi 21 Valsts policijas objektā – 10 īslaicīgās aizturēšanas vietās un 11 pagaidu turēšanas telpās visā Latvijas teritorijā.
Notikusi projekta "Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana" noslēguma konference
2016. gada 22. aprīlī
2016. gada 22. aprīlī notikusi Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda projekta LV08/3 "Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana" noslēguma konference
TM valsts sekretārs R.Kronbergs: Veiksmīgi norit reforma īslaicīgās aizturēšanas vietās
2016. gada 21. martā
Trešdien, 16. martā, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs piedalās starptautiskās zinātniskās konferences „Personas tiesību un brīvību ievērošanas pamatprincipi un ierobežošanas samērīgums policijas darbā” atklāšanā. Konference tiek rīkota Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” ietvaros.
Ministru kabinets atbalsta Valsts policijas projekta ietvaros izstrādātos priekšlikumus tiesību aktu grozījumiem īslaicīgās aizturēšanas jomā
2015. gada 28. decembrī
2015.gada 15.decembra Ministru kabineta sēdē tika atbalstīti Valsts policijas īstenotā projekta LV08/3 “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu (ĪAV) standartu uzlabošana” 3.aktivitātes "Spēkā esošo tiesību aktu analīze, lai izstrādātu priekšlikumus ĪAV jomas uzlabošanai un to iesniegšana Valsts policijas priekšniekam" izstrādātie priekšlikumi tiesību aktu grozījumiem īslaicīgās aizturēšanas jomā.
Valsts policijas projekta ietvaros noslēgtušās īslaicīgās aizturēšanas vietu darbinieku apmācības
2015. gada 28. decembrī
Valsts policijas īstenotā projekta LV08/3 “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu (ĪAV) standartu uzlabošana” 4.aktivitātes „Valsts policijas ĪAV apmācības” ietvaros š.g. septembrī-decembrī notika Valsts policijas ĪAV nodarbināto apmācības.