11.05.2021 12:53
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/projekti/valsts-policijas-projekts?url=lv%2F2009-2014%2Fprojekti%2Fvalsts-policijas-projekts%2F&page=2
Pabeigti rekonstrukcijas/renovācijas darbi pirmajos Valsts policijas projekta objektos
2015. gada 14. decembrī
Valsts policijas īstenotāja Norvēģijas finanšu instrumenta projekta LV08/3 “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana” ietvaros ir veikti rekonstrukcijas/renovācijas darbi 21 Valsts policijas objektos – 10 īslaicīgās aizturēšanas vietās (ĪAV) un 11 pagaidu turēšanas telpās visā Latvijas teritorijā.
Valsts policijā rīkots seminārs „Ārvalstu prakses izpēte, sadarbības modeļa izstrāde, lai sagatavotu izglītības programmas īslaicīgās aizturēšanas vietu (ĪAV) personālam” projekta LV08/3 “Valsts policijas ĪAV standartu uzlabošana” ietvaros
2015. gada 13. februārī
2015.gada gada 12.-13.februārī Valsts policijā tika rīkots seminārs „Ārvalstu prakses izpēte, sadarbības modeļa izstrāde, lai sagatavotu izglītības programmas ĪAV personālam” projekta LV08/3 „Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana” ietvaros.
Paveiktais Valsts policijas projektā četrus mēnešus pēc tā uzsākšanas
2014. gada 26. augustā
Ir uzsākta Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta LV08/3 “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, t.sk., aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/likvidēšana; prakses maiņa, atgriežot apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās” īstenošana
2014. gada 14. maijā
Tieslietu ministrija kā programmas LV08 “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” apsaimniekotājs, Iekšlietu ministrija kā nacionālais programmas partneris un Valsts policija kā projekta īstenotājs 2014.gada 6. maijā parakstīja projekta līgumu par projekta LV08/3 īstenošanu.
Apstiprināts projekta LV08/3 „Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, t.sk., aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/likvidēšana; prakses maiņa, atgriežot apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās” iesniegums
2014. gada 20. martā
Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada perioda programmas LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” 6. Sadarbības komitejas sanāksmē 2014. gada 12.-14. martā Lillestromā, Norvēģijā tika apstiprināts Valsts policijas projekta iesniegums.