11.05.2021 13:15
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/projekti/valsts-policijas-projekts/ministru-kabinets-atbalsta-valsts-policijas-projekta-ietvaros-izstradatos-priekslikumus-tiesibu-aktu?url=lv%2F2009-2014%2Fprojekti%2Fvalsts-policijas-projekts%2Fministru-kabinets-atbalsta-valsts-policijas-projekta-ietvaros-izstradatos-priekslikumus-tiesibu-aktu

Ministru kabinets atbalsta Valsts policijas projekta ietvaros izstrādātos priekšlikumus tiesību aktu grozījumiem īslaicīgās aizturēšanas jomādrukāt

2015. gada 28. decembrī

2015.gada 15.decembra Ministru kabineta sēdē tika atbalstīti Valsts policijas īstenotā projekta LV08/3 “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu (ĪAV) standartu uzlabošana” 3.aktivitātes "Spēkā esošo tiesību aktu analīze, lai izstrādātu priekšlikumus ĪAV jomas uzlabošanai un to iesniegšana Valsts policijas priekšniekam" izstrādātie priekšlikumi tiesību aktu grozījumiem īslaicīgās aizturēšanas jomā.

Grozījumu pakete paredz izmaiņas šādos tiesību aktos, kas tiek virzīti izskatīšanai Saeimā:

  1. Likums "Par policiju";
  2. Latvijas Sodu izpildes kodekss;
  3. Aizturēto personu turēšanas kārtības likums.

Kā arī tika atbalstīti grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 11.aprīļa noteikumos Nr.289 "Noteikumi par īslaicīgās aizturēšanas vietas kamerā glabāšanai atļauto priekšmetu sarakstu", kas nosaka, ka no īslaicīgās aizturēšanas vietas kamerā atļauto priekšmetu glabāšanai saraksta tiek izņemti tabakas izstrādājumi, sērkociņi un šķiltavas. Grozījumi stāsies spēkā 2016.gada 1.janvārī.