11.05.2021 13:16
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/projekti/valsts-policijas-projekts/pec-rekonstrukcijas-renovacijas-darbu-veiksanas-nodots-ekspluatacija-21-valsts-policijas-objekts?url=lv%2F2009-2014%2Fprojekti%2Fvalsts-policijas-projekts%2Fpec-rekonstrukcijas-renovacijas-darbu-veiksanas-nodots-ekspluatacija-21-valsts-policijas-objekts

Pēc rekonstrukcijas/ renovācijas darbu veikšanas nodots ekspluatācijā 21 Valsts policijas objektsdrukāt

2016. gada 10. jūnijā

Valsts policijas īstenotāja Norvēģijas finanšu instrumenta projekta LV08/3 “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana” 5.aktivitātes ietvaros tika veikti rekonstrukcijas/renovācijas darbi 21 Valsts policijas objektā – 10 īslaicīgās aizturēšanas vietās un 11 pagaidu turēšanas telpās visā Latvijas teritorijā.

Rekonstrukcijas/renovācijas darbu mērķis bija izveidot vienotos standartus Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietās un pagaidu turēšanas telpās, ievērojot Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejas (CPT) rekomendācijas par aizturēto personu turēšanas apstākļiem. Tehnisko projektu un darba uzdevumu izstrāde notika Eiropas Padomes ekspertu vadībā. Pēc rekonstrukcijas/renovācijas darbu pabeigšanas, Eiropas Padomes eksperti atkārtoti apsekoja renovētos/rekonstruētus objektus un sniedza augsto novērtējumu par sasniegtajiem rezultātiem.

Tā pat projekta ietvaros tika uzņemta dokumentālā filma, kurā redzami sasniegtie rezultāti pēc projekta īstenošanas īslaicīgās aizturēšanas un pagaidu turēšanas vietās, salīdzinot ar apstākļiem kādi bijuši pirms projekta īstenošanas.

Dokumentālo filmu iespējams aplūkot, apmeklējot saiti https://www.youtube.com/watch?v=jh758LhmBQA .