11.05.2021 14:12
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/projekti/valsts-policijas-projekts/valsts-policijas-projekta-ietvaros-noslegtusas-islaicigas-aizturesanas-vietu-darbinieku-apmacibas?url=lv%2F2009-2014%2Fprojekti%2Fvalsts-policijas-projekts%2Fvalsts-policijas-projekta-ietvaros-noslegtusas-islaicigas-aizturesanas-vietu-darbinieku-apmacibas

Valsts policijas projekta ietvaros noslēgtušās īslaicīgās aizturēšanas vietu darbinieku apmācībasdrukāt

2015. gada 28. decembrī

Valsts policijas īstenotā projekta LV08/3 “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu (ĪAV) standartu uzlabošana” 4.aktivitātes „Valsts policijas ĪAV apmācības” ietvaros š.g. septembrī-decembrī notika Valsts policijas ĪAV nodarbināto apmācības.

Projekta aktivitātes ietvaros Valsts policijas koledža izstrādāja 40 akadēmisko stundu pieaugušo neformālās izglītības programmu “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības tiesiskie un praktiskie aspekti”, kura tika īstenota 5 grupās laika posmā no š.g. septembra līdz decembrim, kopumā apmācot 101 Valsts policijas amatpersonas, kas veic savus dienesta pienākumus īslaicīgās aizturēšanas jomā.

Apmācības guva teicamas atsauksmes no dalībnieku puses. Ņemot vērā dalībnieku rekomendācijas, 2015.gada 1.decembrī Valsts policijas eksperti sadarbībā ar Valsts policijas koledžas ekspertiem, kā arī Eiropas Padomi, uzsāka darbu pie praktiskās rokasgrāmatas izstrādes, kas paredzēta ĪAV un pagaidu turēšanas vietu personālam. Rokasgrāmata būs visaptverošs praktiskais materiāls, kas tiks izdots gan poligrāfiskā formātā, gan arī izvietots digitālajā formātā Valsts policijas iekšējā mājas lapā, paredzot tā papildināšanu un aktualizēšanu.