28.07.2021 20:53
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/projekti/valsts-probacijas-dienesta-istenotais-projekts?url=lv%2F2009-2014%2Fprojekti%2Fvalsts-probacijas-dienesta-istenotais-projekts
Informācija par Valsts probācijas dienesta projekta Nr.LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)" ietvaros paveikto
2017. gada 25. maijā
Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV08 “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” Valsts probācijas dienesta (turpmāk – dienests) projekta Nr.LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)" (turpmāk – projekts) īstenošana norisinājās no 2013.gada 3.jūnija līdz 2017.gada 30.aprīlim. Dienesta vēsturē šis bija vērienīgākais attīstības projekts ar kopējo budžetu 2 733 518.73 EUR.
Notikusi divu projektu noslēguma konference "Četras rehabilitācijas: Virzoties uz starpdisciplināra darba modeli"
2016. gada 19. decembrī
Šī gada 14. – 16. decembrī viesnīcā "Hotel Jurmala SPA" Jūrmalā norisinājās Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu Nr. LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)" un Nr.LV08/2 "Jaunas nodaļas izveide Olainē, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību" noslēguma konference "Četras rehabilitācijas: Virzoties uz starpdisciplināra darba modeli".
Informācija par Valsts probācijas dienesta projekta Nr.LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)" ietvaros paveikto 2016.gada 1.pusgadā
2016. gada 4. oktobrī
2016.gada pirmajā pusē projekta LV08/1 ietvaros paveikti vairāki nozīmīgi darbi. Piedāvājam ielūkoties tajos.
Elektroniskā uzraudzība - drošākai sabiedrībai!
2016. gada 9. jūnijā
Elektroniskā uzraudzībā ir iespēja atgriezties brīvībā tiem, kas gatavi manīties!
Kā notiek elektroniskās uzraudzības piemērošana
2016. gada 12. janvārī
Piedāvājam ieskatu portāla Delfi organizētajā eksperimentā, kā notiek elektroniskās uzraudzības piemērošana