28.07.2021 20:05
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/projekti/valsts-probacijas-dienesta-istenotais-projekts?url=lv%2F2009-2014%2Fprojekti%2Fvalsts-probacijas-dienesta-istenotais-projekts%2F&page=2
Valsts probācijas dienesta projektā LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)" paveiktais 2015.gada 2.pusgadā
2016. gada 12. janvārī
2015.gada otrajā pusē projekta LV08/1 ietvaros paveikti daudz un dažādi darbi. Piedāvājam to apkopojumu
2015.gada pirmajā pusgadā paveiktais projektā LV08/1
2015. gada 6. jūlijā
Latvija 1.jūlijā ievieš elektronisko uzraudzību
2015. gada 3. jūlijā
Latvija aktīvi strādā pie elektroniskās uzraudzības ieviešanas un sākot ar šī gada 1.jūliju pirmie ieslodzītie varēs pieteikties ātrākai pirmstermiņa atbrīvošanai no brīvības atņemšanas soda ar elektronisko uzraudzību.
Projektā LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)" paveiktais 2014.gadā un plānotais 2015.gadā
2015. gada 24. februārī
Darbs projekta LV08/1 ietvaros 2014.gadā bijis ļoti intensīvs un daudzpusīgs. Tāpat 2015.gads solās būt ne mazāk aktīvs, sevī ietverot lielāko daļu plānoto projekta aktivitāšu īstenošanu. Piedāvājam atskatīties uz projektā paveikto pagājušogad un plānoto šogad.
Valsts probācijas dienestā darba grupa sāk strādāt pie resocializācijas darba ar jauniešiem pilnveides
2015. gada 23. janvārī
Valsts probācijas dienesta (turpmāk- dienests) projekta Nr.LV08/1 „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” ietvaros ar mērķi veicināt resocializācijas darbu ar jauniešiem un iesaistīt brīvprātīgos no sabiedrības (turpmāk - brīvprātīgie) dienesta mērķu īstenošanā 2015.gada janvārī ir izveidota darba grupa, kas tuvāko mēnešu laikā strādās pie teorētisko un praktisko darba aspektu izstrādes šajā jautājumā