11.05.2021 14:04
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/projekti/valsts-probacijas-dienesta-istenotais-projekts?url=lv%2F2009-2014%2Fprojekti%2Fvalsts-probacijas-dienesta-istenotais-projekts%2F&page=3
Projekta ietvaros organizēts Elektroniskās uzraudzības ieviešanai veltīts reģionālo konsultatīvo padomju sanāksmju cikls
2014. gada 17. decembrī
Novembra beigās noslēdzies Elektroniskās uzraudzības ieviešanai Latvijā veltītu reģionālo konsultatīvo padomju sanāksmju cikls.
Progress Valsts probācijas dienesta projektā gadu pēc tā uzsākšanas
2014. gada 26. augustā
Uzsāk īstenot psihiskās veselības speciālistu konsultācijas darbiniekiem
2014. gada 30. jūlijā
Probācijas dienestā uzsākts īstenot psihiskās veselības speciālistu individuālās atbalsta konsultācijas (supervīzijas) darbiniekiem.
Norvēģijas konstitūcijas divsimtgades pasākums Esplanādē
2014. gada 16. maijā
Norvēģijas konstitūcijas divsimtgades pasākumā varēs iepazīties ar Tieslietu ministrijas Norvēģijas finanšu instrumenta ietvaros līdzfinansēto programmu „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma”
Igaunijas ekspertu konstultācijas par elektronisko uzraudzību
2014. gada 2. aprīlī
2014.gada 25.-27.martā Rīgā, Valsts probācijas dienestā, notika konsultācijas ar Igaunijas ekspertiem par elektroniskās uzraudzības iepirkumu Igaunijā organizēšanu un norisi.