11.05.2021 14:36
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/projekti/valsts-probacijas-dienesta-istenotais-projekts?url=lv%2F2009-2014%2Fprojekti%2Fvalsts-probacijas-dienesta-istenotais-projekts%2F&page=4
Ziemeļamerikā izrāda interesi par darbu ar dzimumnoziedzniekiem Latvijā
2014. gada 5. martā
Valsts probācijas dienesta prezentētais (Sistēmas darbam ar dzimumnoziedzniekiem izveidi Latvijā) ATSA ikgadējā konferencē Čikāgā publicēts ATSA žurnālā "Forums"
Projekta ietvaros paveiktais 2013.gadā un plānotais 2014.gadā
2014. gada 27. februārī
Pateicoties 2013.gada 3.jūnijā īstenot uzsāktā Valsts probācijas dienesta (turpmāk – dienesta) projekta Nr.LV08/1 „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” (turpmāk – projekta) finansējumam, dienestam ir iespēja turpināt darbu pie resocializācijas sistēmas pilnveidošanas, paaugstinot probācijas darbinieku profesionālo kvalifikāciju.
Eiropas probācijas organizācija publicējusi grāmatas „Probācija Eiropā” nodaļu par probāciju Latvijā
2013. gada 20. decembrī
Eiropas probācijas organizācija savā grāmatā „Probācija Eiropā” publicējusi aktualizētu nodaļu par probāciju Latvijā (autori Liene Klišāne, Dr.jur. Andrejs Judins, Imants Jurevičius). Šajā nodaļā aprakstīta Latvijas probācijas sistēma kopumā, vēsture un nākotnes attīstības virzieni.
Eiropas Probācijas organizācija: „Projekta ietvaros Latvija meklēs alternatīvas ieslodzījumam”
2013. gada 20. decembrī
Eiropas Probācijas organizācija ir publicējusi rakstu par Norvēģijas Finanšu instrumenta līdzfinansēto Valsts probācijas dienesta projektu Nr.08/1 „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)”. Sarunā ar projekta vadītāju Imantu Jurevičius, rakstā izklāstīti projekta mērķi, aktivitātes un ieguvumi sabiedrībai.
Notikusi Valsts probācijas dienesta mācību vizīte Igaunijā
2013. gada 1. oktobrī
Valsts probācijas dienesta projekta "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)" ietvaros laika periodā no 2013.gada 23. līdz 27. septembrim tika īstenota mācību vizīte Igaunijā, kurā pētīta un iepazīta Igaunijas pieredze elektroniskās uzraudzības ieviešanā.