11.05.2021 12:49
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/projekti/valsts-probacijas-dienesta-istenotais-projekts?url=lv%2F2009-2014%2Fprojekti%2Fvalsts-probacijas-dienesta-istenotais-projekts%2F&page=5
Sanāksme Eiropas probāciju un ieslodzījuma vietu darbiniekiem Nīderlandē
2013. gada 25. septembrī
2013.gada 20.septembrī Utrechtā, Nīderlandē, notika sagatavošanās sanāksme par kopīgām pieejām un šķēršļiem izglītības un apmācības jautājumos Eiropas probāciju un ieslodzījuma vietu darbiniekiem, CEP/Europris semināram, kas notiks 2013.gada 10.-11.decembrī Amersfortā, Nīderlandē
Ir uzsākta Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekta LV08/1 “Alternatīvu brīvības atņemšanai (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” īstenošana
2013. gada 19. jūlijā
Projekts LV08/1 “Alternatīvu brīvības atņemšanai ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)”, kas tiek īstenots Norvēģijas finanšu instrumenta 2009.-2014. gada plānošanas perioda programmas LV08 “Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” ietvaros atklāts 2013.gada 3. jūnijā.
Projekts LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)”
2013. gada 5. jūlijā
Valsts probācijas dienests Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" ietvaros īstenos prjektu LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)”.