11.05.2021 13:37
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/projekti/valsts-probacijas-dienesta-istenotais-projekts/elektroniska-uzraudziba-drosakai-sabiedribai?url=lv%2F2009-2014%2Fprojekti%2Fvalsts-probacijas-dienesta-istenotais-projekts%2Felektroniska-uzraudziba-drosakai-sabiedribai

Elektroniskā uzraudzība - drošākai sabiedrībai!drukāt

2016. gada 9. jūnijā

Elektroniskā uzraudzībā ir iespēja atgriezties brīvībā tiem, kas gatavi manīties!

https://www.youtube.com/watch?v=NAOWfj3PD8I