11.05.2021 12:57
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/projekti/valsts-probacijas-dienesta-istenotais-projekts/ka-notiek-elektroniskas-uzraudzibas-piemerosana?url=lv%2F2009-2014%2Fprojekti%2Fvalsts-probacijas-dienesta-istenotais-projekts%2Fka-notiek-elektroniskas-uzraudzibas-piemerosana

Kā notiek elektroniskās uzraudzības piemērošanadrukāt

2016. gada 12. janvārī

Piedāvājam ieskatu portāla Delfi organizētajā eksperimentā, kā notiek elektroniskās uzraudzības piemērošana

Jāpiež šeit