26.01.2021 07:22
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/projekti/valsts-probacijas-dienesta-istenotais-projekts/latvija-1-julija-ievies-elektronisko-uzraudzibu?url=lv%2F2009-2014%2Fprojekti%2Fvalsts-probacijas-dienesta-istenotais-projekts%2Flatvija-1-julija-ievies-elektronisko-uzraudzibu

Latvija 1.jūlijā ievieš elektronisko uzraudzībudrukāt

2015. gada 3. jūlijā

Latvija aktīvi strādā pie elektroniskās uzraudzības ieviešanas un sākot ar šī gada 1.jūliju pirmie ieslodzītie varēs pieteikties ātrākai pirmstermiņa atbrīvošanai no brīvības atņemšanas soda ar elektronisko uzraudzību.

Izvēlētais tehnoloģiskais risinājums ir radio frekvencēs balstīta tehnoloģija, lai kontrolētu personas atrašanos noteiktā vietā un GPS tehnoloģijā balstītas elektroniskās uzraudzības ieviešana pagaidām nav paredzēta.

Elektroniskā uzraudzība Latvijā tiek saskatīta kā alternatīva brīvības atņemšanai un būtisks tās ieviešanas mērķis ir samazināt cietumos ieslodzīto skaitu

(Latvijā ir viens no augstākajiem penitenciārajiem koeficientiem Eiropā).  Izvēlētā modeļa ietvaros elektroniskās uzraudzības pasākumi tiks pilnībā integrēti jau pastāvošajā uzraudzības sistēmā, lai stiprinātu tās rehabilitācijas kapacitāti, kur notiesātās personas pakāpeniska pāreja uz dzīvi sabiedrībā nav mazsvarīga.  Līdz ar to elektroniskās uzraudzības īstenošana ietilps Valsts probācijas dienesta kompetencē.

Elektroniskās uzraudzības institūta ieviešana ir liela pārmaiņa Latvijas kriminālajā justīcijā, kas skar visas kriminālsodu izpildē iesaistītās institūcijas, ne tikai probācijas dienestu, tāpēc Valsts probācijas dienests saviem sadarbības partneriem organizē virkni informatīvu pasākumu par elektroniskās uzraudzības ieviešanu.

Viens no šādiem pasākumiem norisinājās Rīgā 9.jūnijā, kuru Valsts probācijas dienests organizēja sadarbībā ar Eiropas Probācijas konfederāciju, Norvēģijas Tieslietu un sabiedrības drošības ministriju un Oslo Probācijas dienestu.

Proti, seminārs, kura mērķis bija sniegt pārskatu par elektroniskās uzraudzības pielietošanas iespējām kriminālajā justīcijā, mācoties no citu valstu pieredzes, galvenokārt Beļģijas, Nīderlandes un Norvēģijas. Cita starpā tika aplūkota arī Eiropas Padomes rekomendācija CM/Rec(2014)4 par elektronisko uzraudzību.

Seminārā piedalījās pārstāvji no Latvijas Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Tiesībsarga biroja, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts policijas, tiesām un prokuratūrām. Semināru vadīja un ar savām zināšanām ar klātesošajiem dalījās Michiel van der Veen (Nīderlande), Marianne Kylstad Øster, Njal Grimstad un Bernt Reidar Espedal (Norvēģija).

2016.gada aprīlī Eiropas Probācijas konfederācija sadarbībā ar Latvijas Valsts probācijas dienestu Rīgā organizēs Eiropas 10.elektroniskās uzraudzības konferenci un, cik noprotams no semināra diskusijām, latvieši gatavojas kuplai pārstāvniecībai konferencē, jo Latvijā ir dzīva interese par elektronisko uzraudzību.

Seminārs norisinājās Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā Valsts probācijas dienesta projekta Nr.LV08/1 „Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)” ietvaros.