11.05.2021 13:21
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/projekti/valsts-probacijas-dienesta-istenotais-projekts/notikusi-divu-projektu-nosleguma-konference-cetras-rehabilitacijas-virzoties-uz-starpdisciplinara-da?url=lv%2F2009-2014%2Fprojekti%2Fvalsts-probacijas-dienesta-istenotais-projekts%2Fnotikusi-divu-projektu-nosleguma-konference-cetras-rehabilitacijas-virzoties-uz-starpdisciplinara-da

Notikusi divu projektu noslēguma konference "Četras rehabilitācijas: Virzoties uz starpdisciplināra darba modeli"drukāt

2016. gada 19. decembrī

Šī gada 14. – 16. decembrī viesnīcā "Hotel Jurmala SPA" Jūrmalā norisinājās Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansēto projektu Nr. LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)" un Nr.LV08/2 "Jaunas nodaļas izveide Olainē, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību" noslēguma konference "Četras rehabilitācijas: Virzoties uz starpdisciplināra darba modeli".

Konferenci atklāja Tieslietu ministrs Dzintars Rasnačs, Norvēģijas vēstnieks Latvijā Steinars Ēgils Hāgens (Steinar Egil Hagen), Norvēģijas Tieslietu un publiskās drošības ministrijas departamenta direktors Stigs Meislers Storviks (Stig Meisler Storvik), Ieslodzījuma vietu pārvaldes priekšniece Ilona Spure un Valsts probācijas dienesta vadītājs Mihails Papsujevičs.

Konferencē ir prezentētas projektu ietvaros gūtas zināšanas un pieredze par notiesāto integrāciju sabiedrībā un pasākumiem jaunu un atkārtotu noziegumu mazināšanā. Ar savu pieredzi dalījās arī pieaicinātie ārvalstu eksperti un profesionāļi no Norvēģijas, Lielbritānijas, Polijas, Igaunijas, Lietuvas, Gruzijas un ASV.  Konferences laikā ir vairākkārt uzsvērta starpinstitucionāla modeļa nozīme notiesāto resocializācijā - gan kriminālsodu izpildes sistēmas speciālistiem, gan arī citu nozaru profesionāļiem, nevalstiskā sektora organizācijām, kā arī sabiedrībai ir aktīvi jāsadarbojas, lai sasniegtu labākos rezultātus.

Saistītie raksti:

http://eeagrants.org/Events-calendar/Final-conference-Four-Forms-of-Offender-Rehabilitation-Towards-an-Interdisciplinary-Model

Vairāk attēli spiežot šeit.