24.06.2017 08:12
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2009-2014/video-galerija?url=lv%2F2009-2014%2Fvideo-galerija