05.03.2021 09:25
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2014-2021/divpusejas-attiecibas?url=lv%2F2014-2021%2Fdivpusejas-attiecibas%2F&page=1
Ar Norvēģijas grantu atbalstu sešās Eiropas valstīs notiks apmācības korekcijas sistēmas kvalitātes izvērtējuma veikšanai
2020. gada 19. jūnijā
2020. gada 18. jūnijā norisinājās Norvēģijas grantu starptautiskās darba grupas "Novērtējums un indikatori" sanāksme, kurā attālināti tikās pārstāvji no Norvēģijas, Latvijas un vēl piecām Eiropas valstīm.
Latvija dalās pieredzē ar Bulgāriju Norvēģijas granta projekta ieviešanā
2020. gada 12. jūnijā
2020. gada 11. jūnijā norisinājās trīspusēja pieredzes apmaiņas videosanāksme, kurā piedalījās pārstāvji no korekcijas dienestu programmās iesaistītajām institūcijām Latvijā, Bulgārijā un Norvēģijā. Atsaucoties Norvēģijas kā donorvalsts aicinājumam, Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvji, kas vienlaikus ir programmas "Korekcijas dienesti" projekta īstenotāji, iepazīstināja Bulgārijas Soda izpildes ģenerāldirektorāta pārstāvjus ar projekta būvniecības aktivitātes norisi.
Sniegts nozīmīgs atbalsts programmas "Korekcijas dienesti" divpusējās sadarbības aktivitāšu īstenošanai
2020. gada 3. aprīlī
2020. gada martā atbalstīta Tieslietu ministrijas programmas "Korekcijas dienesti" divpusējās sadarbības iniciatīvas "Starptautisku konferenču cikls ar Norvēģijas un Latvijas ekspertu dalību par korekcijas dienestiem aktuāliem jautājumiem" īstenošana laika periodā no 2020. gada līdz 2024. gadam.
Uzsākta starptautiska sadarbība vienotas metodoloģijas ieviešanā korekcijas sistēmas kvalitātes un pilnveides izvērtēšanai
2019. gada 15. maijā
2019. gada 9. maijā Kembridžā Apvienotajā Karalistē norisinājās starptautiskās darba grupas "Novērtējums un indikatori" sanāksme, kuras ietvaros darba grupas dalībnieki tika iepazīstināti ar korekcijas sistēmas kvalitātes izvērtēšanas metodoloģiju.
Uzsākta starptautiska sadarbība korekcijas sistēmas izglītības un apmācību pilnveidei
2019. gada 29. aprīlī
Laikā no 2019. gada 23. aprīļa līdz 24. aprīlim Lillestromā Norvēģijā norisinājās starptautiskās darba grupas "Izglītība" pirmā tikšanās. Darba grupas ietvaros donorvalsts, Eiropas Komisijas un programmu apsaimniekotāju pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Polijas diskutēja par personāla atlases un apmācību sistēmu Norvēģijā un saņēmējvalstīs, uzsākot starptautisku sadarbību korekcijas sistēmas izglītības un apmācību jomā.