26.09.2020 09:31
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2014-2021/foto-galerija/rekonstruetas-islaicigas-aizturesanas-un-pagaidu-turesanas-vietas-valsts-policijas-projekta-2-galeri?url=lv%2F2014-2021%2Ffoto-galerija%2Frekonstruetas-islaicigas-aizturesanas-un-pagaidu-turesanas-vietas-valsts-policijas-projekta-2-galeri