28.07.2021 21:13
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2014-2021/jaunumi?url=lv%2F2014-2021%2Fjaunumi
Ar Norvēģijas grantu atbalstu sešās Eiropas valstīs notiks apmācības korekcijas sistēmas kvalitātes izvērtējuma veikšanai
2020. gada 19. jūnijā
2020. gada 18. jūnijā norisinājās Norvēģijas grantu starptautiskās darba grupas "Novērtējums un indikatori" sanāksme, kurā attālināti tikās pārstāvji no Norvēģijas, Latvijas un vēl piecām Eiropas valstīm.
Latvija dalās pieredzē ar Bulgāriju Norvēģijas granta projekta ieviešanā
2020. gada 12. jūnijā
2020. gada 11. jūnijā norisinājās trīspusēja pieredzes apmaiņas videosanāksme, kurā piedalījās pārstāvji no korekcijas dienestu programmās iesaistītajām institūcijām Latvijā, Bulgārijā un Norvēģijā. Atsaucoties Norvēģijas kā donorvalsts aicinājumam, Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvji, kas vienlaikus ir programmas "Korekcijas dienesti" projekta īstenotāji, iepazīstināja Bulgārijas Soda izpildes ģenerāldirektorāta pārstāvjus ar projekta būvniecības aktivitātes norisi.
Attālināti norisinājās sestā programmas "Korekcijas dienesti" Sadarbības komitejas sanāksme
2020. gada 29. aprīlī
Sniegts nozīmīgs atbalsts programmas "Korekcijas dienesti" divpusējās sadarbības aktivitāšu īstenošanai
2020. gada 3. aprīlī
2020. gada martā atbalstīta Tieslietu ministrijas programmas "Korekcijas dienesti" divpusējās sadarbības iniciatīvas "Starptautisku konferenču cikls ar Norvēģijas un Latvijas ekspertu dalību par korekcijas dienestiem aktuāliem jautājumiem" īstenošana laika periodā no 2020. gada līdz 2024. gadam.
Sagatavots programmas "Korekcijas dienesti" pārskats par 2019. gadu
2020. gada 23. martā
Programmas "Korekcijas dienesti" gada pārskatā par 2019. gadu pieejama informācija par programmas ietvaros sasniegtajiem rezultātiem un īstenošanas norisi, divpusējās sadarbības aktivitātēm un iniciatīvām, rezultatīvajiem rādītājiem, programmas uzraudzība un risku izvērtējums.