28.07.2021 19:06
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2014-2021/jaunumi/ar-norvegijas-grantu-atbalstu-sesas-eiropas-valstis-notiks-apmacibas-korekcijas-sistemas-kvalitates?url=lv%2F2014-2021%2Fjaunumi%2Far-norvegijas-grantu-atbalstu-sesas-eiropas-valstis-notiks-apmacibas-korekcijas-sistemas-kvalitates
  • Sākums
  • >
  • 2014 - 2021
  • >
  • Jaunumi
  • >
  • Ar Norvēģijas grantu atbalstu sešās Eiropas valstīs notiks apmācības korekcijas sistēmas kvalitātes izvērtējuma veikšanai

Ar Norvēģijas grantu atbalstu sešās Eiropas valstīs notiks apmācības korekcijas sistēmas kvalitātes izvērtējuma veikšanaidrukāt

2020. gada 19. jūnijā

2020. gada 18. jūnijā norisinājās Norvēģijas grantu starptautiskās darba grupas "Novērtējums un indikatori" sanāksme, kurā attālināti tikās pārstāvji no Norvēģijas, Latvijas un vēl piecām Eiropas valstīm.

 

Darba grupa pirmo reizi tikās pagājušā gada maijā Apvienotajā Karalistē, kad aizsāka diskusiju par nepieciešamību ieviest korekcijas sistēmas kvalitātes izvērtēšanas metodoloģiju (Measuring the Quality of Prison Life survey) (turpmāk – Metodoloģija) Norvēģijas grantu saņēmējvalstīs. Šis rīks, pielietojot 21 vērtēšanas dimensiju (piemēram, cieņa, cilvēcība, darbinieku un ieslodzīto savstarpējās attiecības, labsajūta, personīgā izaugsme u.c.), ļauj efektīvi novērtēt cietumu darbinieku un ieslodzīto labsajūtu, kā arī sniedz informāciju par apstākļiem ieslodzījuma vietā. Metodoloģija paredz veikt šo mērķa grupu aptaujas par dažādiem jautājumiem, kurās izmanto 5 kritēriju vērtējumu no "pilnībā nepiekrītu" līdz "pilnībā piekrītu". Šī Metodoloģija ir izstrādāta sadarbībā ar britu zinātnieci Elisonu Līblingu (Alison Liebling), un pastāvīgi tiek pilnveidota. Metodoloģija paredz veikt ieslodzījuma vietas vides analīzi caur darbinieku un ieslodzīto uzskatu prizmu, atspoguļojot reālo cietuma vidi, to, kurās jomās nepieciešami uzlabojumi vai kādas izmaiņas jau ir panāktas. To  efektīvi pielieto daudzās valstīs. Kā norāda pētnieki, sociālajam un morālajam klimatam cietumā ir tieša saistība ar ieslodzīto pašnāvību skaitu un recidīva rādītājiem.

Turpinot iepriekš aizsākto diskusiju par Metodoloģijas ieviešanu Norvēģijas grantu sešās saņēmējvalstīs, sanāksmes laikā Kembridžas Universitātes Kriminoloģijas institūta pētniece Betānija Šmita (Bethany Schmidt) analizēja metodoloģijas dažādās pielietošanas iespējas.

Lai veicinātu zināšanās un pieredzē balstītu Metodoloģijas apgūšanu un ļautu to efektīvāk pielāgot Latvijas, Lietuvas, Polijas, Rumānijas, Bulgārijas un Čehijas situācijai korekcijas dienestu sistēmām, 2021. gada februārī Norvēģijā notiks apmācības Norvēģijas grantu programmu pārstāvjiem. Apmācībās praksē ar reāliem piemēriem tiks apskatītas dažādas Metodoloģijas  piemērošanas iespējas. Plānots, ka apmācības vadīs Kembridžas Universitātes Apvienotajā Karalistē speciālisti. Tiek sagaidīts, ka atgriežoties savās mītnes vietās, apmācību dalībnieki turpinās Metodoloģijas ieviešanu, īstenojot pētījumus par ieslodzījumu vietu vides apstākļiem. Tāpat tie spēs dalīties zināšanās ar kolēģiem un nozares speciālistiem, kļūstot par Metodoloģijas vēstnešiem.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.