28.07.2021 21:22
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2014-2021/jaunumi/atkarigo-centra-olaine-tiekas-latvijas-un-lietuvas-tieslietu-un-korekcijas-dienestu-nozaru-parstavji?url=lv%2F2014-2021%2Fjaunumi%2Fatkarigo-centra-olaine-tiekas-latvijas-un-lietuvas-tieslietu-un-korekcijas-dienestu-nozaru-parstavji
  • Sākums
  • >
  • 2014 - 2021
  • >
  • Jaunumi
  • >
  • Atkarīgo centrā Olainē tiekas Latvijas un Lietuvas tieslietu un korekcijas dienestu nozaru pārstāvji

Atkarīgo centrā Olainē tiekas Latvijas un Lietuvas tieslietu un korekcijas dienestu nozaru pārstāvji drukāt

2018. gada 30. novembrī

Pārstāvji no Lietuvas Tieslietu ministrijas apmeklēja Olaines cietumu un tā teritorijā ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu izveidoto Atkarīgo centru. Vizītes ietvaros Lietuvas kolēģi iepazinās ar centra darbības principiem un pārrunāja arī turpmākās sadarbības iespējas.

Ceturtdien, 29. novembrī, pārstāvji no Lietuvas Tieslietu ministrijas apmeklēja Olaines cietumu un tā teritorijā ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu izveidoto Atkarīgo centru. Vizītes ietvaros Lietuvas kolēģi iepazinās ar Atkarīgo centra darbības principiem, īstenotajām resocializācijas programmām, labo praksi un pieredzi darbā ar ieslodzītajiem. Tāpat Lietuvas un Latvijas Tieslietu ministrijas, kā arī Olaines cietuma pārstāvji pārrunāja turpmākās sadarbības iespējas Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada periodā.

Ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu laika posmā no 2020. gada līdz 2023. gadam Ieslodzījuma vietu pārvaldes projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" ietvaros Olaines cietuma teritorijā plānots būvēt korekcijas dienestu darbinieku mācību centru, kā arī divus atvērta režīma cietuma korpusus.

Mācību centru (turpmāk – Centrs) plānots būvēt ne tikai Latvijā, bet arī Lietuvā un Bulgārijā, tādejādi Eiropas ietvaros veicinot vienotu korekcijas dienestu darbinieku izpratni par šajā sfērā nepieciešamajām prasmēm un zināšanām postpadomju telpā. Centrā tiks aprobētas Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 9.1.3.0/16/I/001 "Resocializācijas sistēmas efektivitātes paaugstināšana" sagatavotās mācību programmas korekcijas dienestu darbiniekiem, savukārt atklātā režīma cietuma infrastruktūrā darbiniekiem būs iespēja veikt praksi. Papildus jaunā infrastruktūra ļaus nodrošināt vietēja un starptautiska mēroga apmācību sadarbību – organizēt izglītojošas diskusijas, seminārus, konferences un darba grupas tam atbilstošās un piemērotās telpās.

Turpmāk plānotas regulāras ikgadējas sanāksmes starp donorvalsts un saņēmējvalsts korekcijas dienestu profesionāļiem, lai informētu par paveikto un kopīgi diskutētu par izaicinājumiem, kas radīsies programmu apsaimniekotājiem, īstenojot reformas korekcijas dienestu sistēmās.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai!

2017. gada 14. decembrī Latvijas Republikas Finanšu ministrijas un Norvēģijas Ārlietu ministrijas pārstāvji parakstīja Sadarbības memorandu par Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda ieviešanu un programmas īstenošanu. Norvēģijas finanšu instrumenta galvenais mērķis ir mazināt sociālekonomiskās atšķirības starp donorvalsti un saņēmējvalstīm, kā arī stiprināt divpusējo sadarbību. 2014.–2021. gada perioda programmas kopējais finansējums ir 15 294 118 EUR, no tiem Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums ir 85 % jeb 13 000 000 EUR, un valsts budžeta līdzfinansējums ir 15 %  jeb 2 294 118, tostarp papildus piešķirti 100 000 EUR divpusējās sadarbības aktivitātēm.