28.07.2021 20:22
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2014-2021/jaunumi/attalinati-norisinajas-sesta-programmas-korekcijas-dienesti-sadarbibas-komitejas-sanaksme?url=lv%2F2014-2021%2Fjaunumi%2Fattalinati-norisinajas-sesta-programmas-korekcijas-dienesti-sadarbibas-komitejas-sanaksme
  • Sākums
  • >
  • 2014 - 2021
  • >
  • Jaunumi
  • >
  • Attālināti norisinājās sestā programmas "Korekcijas dienesti" Sadarbības komitejas sanāksme

Attālināti norisinājās sestā programmas "Korekcijas dienesti" Sadarbības komitejas sanāksmedrukāt

2020. gada 29. aprīlī

2020. gada 29. aprīlī COVID–19 pandēmijas noteikto ierobežojumu laikā videokonferences režīmā norisinājās Norvēģijas granta 2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" sestā Sadarbības komitejas sanāksme.

Pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts probācijas dienesta, Finanšu instrumenta biroja, kā arī programmas un projekta donorvalsts partneri no Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāta, Romerike cietuma un Norvēģijas ieslodzījuma vietu personāla akadēmijas videokonferences laikā pārrunāja aktuālos jautājumus par ārkārtas situācijas ietekmi uz programmas un projekta* īstenošanu.

Klātesošos ar savu dalību pagodināja Norvēģijas Karalistes vēstnieks Latvijā Kristians Ēdegors (Kristian Ødegaard), kurš uzrunā atzinīgi vērtēja programmas progresu un pauda gatavību sadarboties arī turpmāk, sniedzot nepieciešamo atbalstu programmas īstenošanā.

Sanāksmes dalībnieki sprieda par pandēmijas un tās ietvaros noteikto ierobežojumu ietekmi uz programmas un projekta īstenošanu. To rezultātā divpusējās sadarbības aktivitātes starp saņēmējvalsti un donorvalsti tiks pārceltas uz 2021. gadu. Savukārt pārējās aktvitātes, tostarp projekta ietvaros plānotā mācību centra un atklātā cietuma korpusa būvniecības iepirkuma aktivitāte, norit ar nelielu laika nobīdi. Ņemot vērā pārvietošanās ierobežojumus un neskaidrību par to mazināšanu, sanāksmes dalībnieki vienojās par videokonferenci š.g. jūnijā, cerot, ka programmas nākamā klātienes Sadarbības komitejas sanāksme notiks 2020. gada septembra pirmajā pusē.

*Ieslodzījuma vietu pārvaldes īstenojamais projekts "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā".

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.