23.06.2021 00:41
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2014-2021/jaunumi/latvija-dalas-pieredze-ar-bulgariju-norvegijas-granta-projekta-ieviesana?url=lv%2F2014-2021%2Fjaunumi%2Flatvija-dalas-pieredze-ar-bulgariju-norvegijas-granta-projekta-ieviesana

Latvija dalās pieredzē ar Bulgāriju Norvēģijas granta projekta ieviešanā drukāt

2020. gada 12. jūnijā

2020. gada 11. jūnijā norisinājās trīspusēja pieredzes apmaiņas videosanāksme, kurā piedalījās pārstāvji no korekcijas dienestu programmās iesaistītajām institūcijām Latvijā, Bulgārijā un Norvēģijā. Atsaucoties Norvēģijas kā donorvalsts aicinājumam, Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvji, kas vienlaikus ir programmas "Korekcijas dienesti" projekta īstenotāji, iepazīstināja Bulgārijas Soda izpildes ģenerāldirektorāta pārstāvjus ar projekta būvniecības aktivitātes norisi.

Norisinājusies trīspusējā pieredzes apmaiņas videosanāksme starp Norvēģijas, Bulgārijas un Latvijas speciālistiem, kuri ievieš Norvēģijas granta korekcijas dienestu programmas.

Latvijā ar Norvēģijas granta atbalstu projekta ietvaros paredzēta Ieslodzījuma vietu pārvaldes Mācību centra un atklātā cietuma korpusa projektēšana un būvniecība.

Latvijas Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar projekta būvniecības norisi.  Līdzīgus mācību centrus korekcijas dienestu personālam plānots būvēt arī Lietuvā un Bulgārijā. Šāda savstarpēja diskusija starp Norvēģijas granta saņēmējvalstīm ar līdzīgiem projekta mērķiem veicina vienotu izpratni par nepieciešamajām darbībām turpmākā projektu īstenošanā.

Ņemot vērā to, ka Ieslodzījuma vietu pārvalde ir uzkrājusi pieredzi, īstenojot līdzīgu projektu iepriekšējā Norvēģijas granta periodā, kurā Olaines cietuma teritorijā tika uzbūvēts un izveidots centrs ieslodzītajiem ar atkarību problēmām (Atkarīgo centrs), Latvijas puses sniegtā informācija Bulgārijas kolēģiem bija ļoti noderīga. Ar Norvēģijas granta atbalstu Bulgārijā plānots izveidot mūsdienīgām prasībām atbilstošu korekcijas dienestu personāla apmācību infrastruktūru. Bulgārijas Soda izpildes ģenerāldirektorāta (Bulgaria General Directorate "Execution of Sentences"), pārstāvji iepazīstināja klātesošos ar plānoto infrastruktūras būvniecības koncepciju, kas ietver Mācību centra, jauna prakses cietuma un pusceļa mājas izveidi. Tas ļaus nodrošināt mūsdienīgas infrastruktūras pieejamību un jaunu metožu ieviešanu darbā ar ieslodzītajiem, veicinot Bulgārijas korekcijas dienestu sistēmas pilnveidi.

Sanāksmes dalībnieki atzinīgi novērtēja iespēju pārrunāt aktuālos jautājumus, dalīties pieredzē, gūt atbildes un apspriest veiksmīgākos risinājumus projektu realizācijā.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.