28.07.2021 21:02
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2014-2021/jaunumi/liepaja-notiks-tresa-programmas-korekcijas-dienesti-sadarbibas-komitejas-sanaksme?url=lv%2F2014-2021%2Fjaunumi%2Fliepaja-notiks-tresa-programmas-korekcijas-dienesti-sadarbibas-komitejas-sanaksme
  • Sākums
  • >
  • 2014 - 2021
  • >
  • Jaunumi
  • >
  • Liepājā notiks trešā programmas "Korekcijas dienesti" Sadarbības komitejas sanāksme

Liepājā notiks trešā programmas "Korekcijas dienesti" Sadarbības komitejas sanāksmedrukāt

2018. gada 31. oktobrī

Tieslietu ministrija kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" apsaimniekotājs laikā no 2018. gada 31. oktobra līdz 1. novembrim Liepājas cietuma telpās organizēs programmas Sadarbības komitejas sanāksmi, lai kopā ar Latvijas un Norvēģijas korekcijas dienestu pārstāvjiem apspriestu aktuālos jautājumus.

Tieslietu ministrija kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" (turpmāk – programma) apsaimniekotājs laikā no 2018. gada 31. oktobra līdz 1. novembrim Liepājas cietuma telpās organizēs programmas trešo Sadarbības komitejas sanāksmi, lai kopā ar Latvijas un Norvēģijas korekcijas dienestu pārstāvjiem apspriestu aktuālos jautājumus. Sadarbības komitejas sanāksmē piedalīsies pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts probācijas dienesta, Liepājas cietuma un Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Atkarību profilakses centra, kā arī donorvalsts pārstāvji no Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāta un pārstāvis no Finanšu instrumenta biroja Beļģijā.

Sanāksmē plānots pārrunāt programmas divpusējās sadarbības fonda 2018. un 2019. gada aktivitātes, apspriest turpmāko programmas līguma noslēgšanas gaitu, kā arī diskutēt par vadlīnijām un normatīvo bāzi, kas nepieciešama projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" iesnieguma sagatavošanai un vērtēšanai. Pieredzē dalīsies arī Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta Atkarību profilakses centra vadītāja Madara Lapsa un iepazīstinās ar  sociālā dienesta,  Liepājas cietuma un Olaines Atkarīgo centra* sadarbības pozitīvajiem rezultātiem. Šīs iestādes kopā ar brīvprātīgajiem vada atbalsta grupas atkarībās nonākušajiem ieslodzītajiem, tādā veidā palīdzot atzīt un risināt problēmas, kas saistītas ar atkarību izraisošo vielu lietošanu un atrašanos dažādos atkarību procesos.

Programmas pirmā Sadarbības komitejas sanāksme notika laikā no 2018. gada
15. janvāra līdz 16. janvārim Latvijā, Rīgā, un otrā Sadarbības komitejas sanāksme notika laikā no 2018. gada 7. maija līdz 9. maijam Norvēģijā, Lillestromā.

* Olaines Atkarīgo centrs Olaines cietuma teritorijā tika atklāts 2016. gada oktobrī, un tā būvniecībai tika piesaistīts Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums 2009.–2014. gada periodā.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

2017. gada 14. decembrī Latvijas Republikas Finanšu ministrijas un Norvēģijas Ārlietu ministrijas pārstāvji parakstīja Sadarbības memorandu par Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda ieviešanu un programmas īstenošanu. Norvēģijas finanšu instrumenta galvenais mērķis ir mazināt sociālekonomiskās atšķirības starp donorvalsti un saņēmējvalstīm, kā arī stiprināt divpusējo sadarbību. 2014.–2021. gada perioda programmas kopējais finansējums ir 15 294 118 EUR, no tiem Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums ir 85 % jeb 13 000 000 EUR, un valsts budžeta līdzfinansējums ir 15 %  jeb 2 294 118, tostarp papildus piešķirti 100 000 EUR divpusējās sadarbības aktivitātēm.