22.06.2021 23:24
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2014-2021/jaunumi/ministru-kabinets-atbalsta-norvegijas-finansu-instrumenta-programmas-korekcijas-dienesti-koncepcijas?url=lv%2F2014-2021%2Fjaunumi%2Fministru-kabinets-atbalsta-norvegijas-finansu-instrumenta-programmas-korekcijas-dienesti-koncepcijas
  • Sākums
  • >
  • 2014 - 2021
  • >
  • Jaunumi
  • >
  • Ministru kabinets atbalsta Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Korekcijas dienesti" koncepcijas projektu

Ministru kabinets atbalsta Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Korekcijas dienesti" koncepcijas projektudrukāt

2018. gada 26. jūlijā

2018. gada 24. jūlijā Ministru kabineta sēdē tika izskatīts Tieslietu ministrijas sagatavotais Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Korekcijas dienesti" koncepcijas projektu", kas paredz nodrošināt atbilstošu infrastruktūras izveidi Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk – IeVP) un Valsts probācijas dienesta personāla apmācībām un praksei, atbilstoši mūsdienīgai sodu izpildes politikai.

Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" (turpmāk – programma) ietvaros IeVP īstenos projektu "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" (turpmāk – projekts). Projekta ietvaros Olaines cietuma teritorijā tiks izbūvēts Mācību centrs un atklātā režīma cietuma paraugkorpuss. Rezultātā korekcijas dienestu darbiniekiem tiks nodrošinātas kvalitatīvas praktiskās pieredzes gūšanas iespējas.

Mācību centra infrastruktūras izveide ļaus pilnveidot korekcijas dienestu regulāru vietēja un starptautiska mēroga apmācību sadarbību – organizēt izglītojošas diskusijas, seminārus, konferences un darba grupas tam atbilstošās un piemērotās telpās. Jaunā Mācību centra infrastruktūras izveide būs atskaites punkts turpmākai korekcijas dienestu personāla profesionālajai attīstībai, tādā veidā veicinot Latvijas korekcijas dienestu sistēmas izaugsmi un nodrošinot uzlabotu darba metožu ieviešanu korekcijas dienestos.

Ar Ministru kabineta 2018. gada 24. jūlija rīkojumu Nr. 356 "Par Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētās programmas "Korekcijas dienesti" koncepcijas projektu" tika atbalstīta turpmāka programmas izstrāde un ieviešana. Tieslietu ministrija noteikta par atbildīgo institūciju programmas ieviešanā. Projekta īstenošanas uzsākšana tiek plānota 2019. gadā.

Programmas ieviešanas laiks – no 2018. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim. Programmas kopējais finansējums – 15 294 118 euro, no tiem Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums 85 % jeb 13 000 000 euro un Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 15 % jeb 2 294 118 euro.

 

Ar Ministru kabineta atbalstīto programmas koncepcijas projektu, tostarp iepriekš noteiktā projekta aprakstu, mērķiem un sasniedzamiem rezultātiem var iepazīties šeit: http://tap.mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40460813&mode=mk&date=2018-07-24