05.03.2021 08:54
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2014-2021/jaunumi/norvegijas-korekcijas-dienestu-parstavju-vizite-tieslietu-ministrija?url=lv%2F2014-2021%2Fjaunumi%2Fnorvegijas-korekcijas-dienestu-parstavju-vizite-tieslietu-ministrija

Norvēģijas korekcijas dienestu pārstāvju vizīte Tieslietu ministrijādrukāt

2018. gada 14. jūnijā

2018. gada 13. jūnijā Tieslietu ministrijā viesojās pārstāvji no Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāta, Korekcijas dienestu personāla akadēmijas un Ulleršmo cietuma.Vizītes mērķis - uzsākt sarunas ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi, Olaines cietumu un Valsts probācijas dienestu par Norvēģijas finanšu instrumenta
2014. – 2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" un iepriekš noteiktā projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" īstenošanu, kā arī diskutēt par turpmāko sadarbību.

Iepriekš noteiktā projekta ietvaros plānots būvēt jaunu, modernu mācību centru Latvijas korekcijas dienestu darbiniekiem. Norvēģijas valdība šī mērķa īstenošanai piešķīrusi finansējumu 13 000 000 euro. Valsts budžeta finansējums būs 2 294 118 euro.