02.03.2021 00:47
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2014-2021/jaunumi/olaines-cietuma-teritorija-plano-buvet-jaunu-macibu-centru-korekcijas-dienestu-personalam?url=lv%2F2014-2021%2Fjaunumi%2Folaines-cietuma-teritorija-plano-buvet-jaunu-macibu-centru-korekcijas-dienestu-personalam
  • Sākums
  • >
  • 2014 - 2021
  • >
  • Jaunumi
  • >
  • Olaines cietuma teritorijā plāno būvēt jaunu mācību centru korekcijas dienestu personālam

Olaines cietuma teritorijā plāno būvēt jaunu mācību centru korekcijas dienestu personālamdrukāt

2018. gada 15. janvārī

Šī gada 15. un 16. janvārī Tieslietu ministrijā norisināsies Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada plānošanas perioda sanāksmes, kurā pārrunās programmas "Korekcijas dienesti" īstenošanu, kā ietvaros Olaines cietuma teritorijā iecerēts būvēt jaunu mācību centru korekcijas dienestu darbiniekiem.

Uzsākot aktīvu darbu pie nākamā Norvēģijas finanšu instrumenta perioda īstenošanas, Tieslietu ministrija 2018. gada 15. un 16. janvārī organizēs pirmo Sadarbības komitejas sanāksmi un “Kick – off” sanāksmi, lai pārrunātu Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada plānošanas perioda (turpmāk – plānošanas periods) ieviešanu un programmas "Korekcijas dienesti" (turpmāk – programma) īstenošanu.

Plānots, ka programmas īstenošanas periods ilgs līdz 2024. gada 31. decembrim un tā ietvaros iecerēs būvēt jaunu mācību centru Ieslodzījuma vietu pārvaldes (turpmāk – IeVP) un Valsts probācijas dienesta personālam Olaines cietuma teritorijā. Esošais IeVP mācību centrs atrodas vienā no ieslodzījuma vietām, telpās, kuras nav piemērotas apmācību organizēšanai. Tāpat programmas ietvaros paredzēts stiprināt mācību centra kā izglītības iestādes statusu un attīstīt Olaines cietuma atklātā cietuma infrastruktūru.

Programmas kopējās izmaksas ir 15 294 118 EUR, no kurām Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums ir 13 000 000 EUR un valsts budžeta finansējums 2 294 118 EUR. Papildus divpusējo attiecību stiprināšanai plānoti 100 000 EUR.

Sanāksmē piedalīsies pārstāvji no Norvēģijas korekcijas dienestu direktorāta, Finanšu instrumenta biroja, Eiropas Padomes, Norvēģijas Korekcijas dienestu personāla akadēmijas, Finanšu ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts probācijas dienesta, Olaines cietuma un Tieslietu ministrijas.

Papildu informācija:

2017. gada 14. decembrī pārstāvji no Latvijas Republikas Finanšu ministrijas un Norvēģijas Ārlietu ministrijas parakstīja Sadarbības memorandu par Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. –2021. gada plānošanas perioda ieviešanu un programmas "Korekcijas dienesti" īstenošanu.

2016. gada 23. februārī tika noslēgts Nolīgums starp Norvēģijas Karalisti un Eiropas Savienību par Norvēģijas finanšu mehānismu laikposmam no 2014. gada līdz 2021. gadam.