05.03.2021 09:18
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2014-2021/jaunumi/parakstits-memorands-par-norvegijas-finansu-instrumenta-ieviesanu-latvija?url=lv%2F2014-2021%2Fjaunumi%2Fparakstits-memorands-par-norvegijas-finansu-instrumenta-ieviesanu-latvija

Parakstīts memorands par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu Latvijādrukāt

2017. gada 28. decembrī

2017. gada 14. decembrī pārstāvji no Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministrijas un Latvijas Republikas Finanšu ministrijas parakstīja Saprašanās memorandu par Norvēģijas finanšu instrumenta (turpmāk - NFI) ieviešanu Latvijā 2014. – 2021. gada plānošanas periodā.

NFI galvenais mērķis ir mazināt sociālekonomiskās atšķirības starp donorvalsti un saņēmējvalstīm, kā arī stiprināt divpusējo sadarbību.

Šajā periodā Latvijā piecās programmās pieejamais finansējums būs 46,02 miljoni EUR.

Korekcijas dienestu programmā "Korekcijas dienesti" Norvēģijas granta daļa būs 13 milj. EUR, tostarp papildus 100 tūkst. bilaterālajām aktivitātēm.

Jaunajā periodā par prioritātēm tika izvirzītas:

  • iekšlietu sistēmas kapacitātes stiprināšana;
  • izglītība, zinātne un pētniecība;
  • Latvijas reģionu attīstība un nabadzības mazināšana;
  • vides un klimata pārmaiņu pārvaldība;
  • uzņēmējdarbība un sadarbība kultūras jomā;
  • korekcijas dienestu kapacitātes stiprināšana.

Sešu mēnešu laikā pēc Saprašanās memoranda parakstīšanas attiecīgo nozaru ministrijām jāsagatavo programmu koncepcijas jeb saturiskie dokumenti. Sešu mēnešu laikā pēc programmu koncepciju apstiprināšanas Norvēģijas Ārlietu ministrija sadarbībā ar Latvijas Republikas Finanšu ministriju sagatavos programmu līgumus, pēc kuru parakstīšanas tiks uzsākta attiecīgo programmu ieviešana.

Vairāk informācijas sekojot saitei: http://eeagrants.lv/?id=96&zina=239