02.03.2021 01:02
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2014-2021/jaunumi/programmas-iesaistito-pusu-un-strategijas-sanaksmes-noriteja-aktivs-darbs-pie-programmas-koncepcijas?url=lv%2F2014-2021%2Fjaunumi%2Fprogrammas-iesaistito-pusu-un-strategijas-sanaksmes-noriteja-aktivs-darbs-pie-programmas-koncepcijas
  • Sākums
  • >
  • 2014 - 2021
  • >
  • Jaunumi
  • >
  • Programmas iesaistīto pušu un stratēģijas sanāksmēs noritēja aktīvs darbs pie programmas koncepcijas izstrādes

Programmas iesaistīto pušu un stratēģijas sanāksmēs noritēja aktīvs darbs pie programmas koncepcijas izstrādesdrukāt

2018. gada 13. martā

2018. gada 7. un 8. martā Tieslietu ministrijā norisinājās programmas "Korekcijas dienesti" iesaistīto pušu un stratēģijas sanāksmes, kuru ietvaros notika darbs pie programmas koncepcijas izstrādes.

2017. gada 14. decembrī Latvijas Republikas Finanšu ministrijas un Norvēģijas Ārlietu ministrijas pārstāvji parakstīja Sadarbības memorandu(turpmāk – memorands) par Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada plānošanas perioda (turpmāk – plānošanas periods) ieviešanu un programmas "Korekcijas dienesti" (turpmāk – programma) īstenošanu. Memorandā Tieslietu ministrija noteikta kā programmas apsaimniekotājs (turpmāk – programmas apsaimniekotājs). Programmas ietvaros plānots īstenot vienu iepriekš noteiktu projektu "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā", kura laikā Olaines cietuma teritorijā plānots būvēt divas atklāta tipa cietuma ēkas un jaunu modernu Mācību centru Latvijas korekcijas dienestu darbiniekiem. Kopumā Olaines cietumu ir plānots veidot kā paraugmodeļa ieslodzījuma vietu, nodrošinot arī prakses iespējas ieslodzījuma vietu darbiniekiem.

Atbilstoši donorvalsts norādēm, programmas apsaimniekotājs sešu mēnešu laikā pēc memoranda parakstīšanas sagatavo programmas koncepciju, iekļaujot arī publiskā sektora, privātā sektora, pilsoniskās sabiedrības, pētniecības un akadēmiskās vides un starptautisko organizāciju pārstāvju – ieinteresēto pušu viedokļus un ieteikumus.

2018. gada 7. martā Tieslietu ministrijas telpās tika organizēta programmas iesaistīto pušu sanāksme (Stakeholder meeting), kurā piedalījās pārstāvji no Tieslietu ministrijas (programmas apsaimniekotājs), Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāta (donorvalsts programmas partneris), Norvēģijas Korekcijas dienestu personāla akadēmijas, Finanšu instrumenta biroja, Eiropas Padomes (programmas starptautiskā partnerorganizācija), Finanšu ministrijas (vadošā iestāde), Latvijas pārstāvja starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroja, Ieslodzījuma vietu pārvaldes (projekta īstenotājs), Valsts probācijas dienesta, Norvēģijas Karalistes vēstniecības Latvijā, Olaines cietuma, Latvijas Universitātes, Latvijas Probācijas darbinieku arodbiedrības, Latvijas Iekšlietu darbinieku arodbiedrības, Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas, Romas Katoliskās Baznīcas Cietuma kapelānu dienesta ar mērķi papildināt programmas koncepciju ar iespējami daudzpusīgu un visaptverošu informāciju.

Savukārt 2018. gada 8. martā, lai apkopotu un pārrunātu iesaistīto pušu sanāksmē iegūto informāciju, norisinājās programmas stratēģijas sanāksme, kurā piedalījās programmas izstrādē un īstenošanā iesaistītie galvenie programmas apsaimniekotāja, donorvalsts programmas partnera, vadošās iestādes, projekta īstenotāja, programmas starptautiskās partnerorganizācijas un Norvēģijas Karalistes vēstniecības Latvijā pārstāvji.