02.03.2021 01:32
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2014-2021/jaunumi/riga-notiek-ceturta-programmas-korekcijas-dienesti-sadarbibas-komitejas-sanaksme?url=lv%2F2014-2021%2Fjaunumi%2Friga-notiek-ceturta-programmas-korekcijas-dienesti-sadarbibas-komitejas-sanaksme

Rīgā notiek ceturtā programmas "Korekcijas dienesti" Sadarbības komitejas sanāksmedrukāt

2019. gada 27. martā

2019. gada 26. martā norisinājās programmas "Korekcijas dienesti" ceturtā Sadarbības komitejas sanāksme par aktuālajiem programmas un projekta īstenošanas jautājumiem.

Otrdien, 2019. gada 26. martā, Tieslietu ministrijā norisinājās Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" (turpmāk – programma) ceturtā Sadarbības komitejas sanāksme, lai kopā ar Latvijas un Norvēģijas korekcijas dienestu pārstāvjiem apspriestu aktuālos jautājumus. Sadarbības komitejas sanāksmē piedalījās pārstāvji no Tieslietu ministrijas, Finanšu ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes, Valsts probācijas dienesta, Norvēģijas Karalistes vēstniecības Latvijā, kā arī donorvalsts pārstāvji no Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāta, Romerikes cietuma un nevalstiskās organizācijas "Wayback".

Sanāksmes ietvaros pārrunāja programmas īstenošanas gaitu, līdz šim paveiktās aktivitātes saistībā ar plānoto Ieslodzījuma vietu pārvaldes projektu "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā", kā arī donorvalsts partneru aktivitātes projekta ietvaros.

Programmas pirmā Sadarbības komitejas sanāksme notika 2018. gada 15.–16. janvārī Rīgā, otrā Sadarbības komitejas sanāksme notika 2018. gada 7.­–9. maijā Lillestromā, Norvēģijā un trešā Sadarbības komitejas sanāksme notika no 2018. gada 31. oktobra līdz 2. novembrim Liepājā.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

Norvēģijas finanšu instrumenta galvenais mērķis ir mazināt sociālekonomiskās atšķirības starp donorvalsti un saņēmējvalstīm, kā arī stiprināt divpusējo sadarbību. 2014.–2021. gada perioda programmas kopējais finansējums ir 15 294 118 EUR, no tiem Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums ir 85 % jeb 13 000 000 EUR, un valsts budžeta līdzfinansējums ir 15 %  jeb 2 294 118, tostarp papildus piešķirti 100 000 EUR divpusējās sadarbības aktivitātēm.