22.06.2021 23:43
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2014-2021/jaunumi/sagatavots-programmas-korekcijas-dienesti-parskats-par-2019-gadu?url=lv%2F2014-2021%2Fjaunumi%2Fsagatavots-programmas-korekcijas-dienesti-parskats-par-2019-gadu

Sagatavots programmas "Korekcijas dienesti" pārskats par 2019. gadudrukāt

2020. gada 23. martā

Programmas "Korekcijas dienesti" gada pārskatā par 2019. gadu pieejama informācija par programmas ietvaros sasniegtajiem rezultātiem un īstenošanas norisi, divpusējās sadarbības aktivitātēm un iniciatīvām, rezultatīvajiem rādītājiem, programmas uzraudzība un risku izvērtējums.

Programmas "Korekcijas dienesti" 2019. gada pārskats ir pieejams šeit.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.