28.07.2021 21:14
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2014-2021/jaunumi/sniegts-nozimigs-atbalsts-programmas-korekcijas-dienesti-divpusejas-sadarbibas-aktivitasu-istenosana?url=lv%2F2014-2021%2Fjaunumi%2Fsniegts-nozimigs-atbalsts-programmas-korekcijas-dienesti-divpusejas-sadarbibas-aktivitasu-istenosana
 • Sākums
 • >
 • 2014 - 2021
 • >
 • Jaunumi
 • >
 • Sniegts nozīmīgs atbalsts programmas "Korekcijas dienesti" divpusējās sadarbības aktivitāšu īstenošanai

Sniegts nozīmīgs atbalsts programmas "Korekcijas dienesti" divpusējās sadarbības aktivitāšu īstenošanaidrukāt

2020. gada 3. aprīlī

2020. gada martā atbalstīta Tieslietu ministrijas programmas "Korekcijas dienesti" divpusējās sadarbības iniciatīvas "Starptautisku konferenču cikls ar Norvēģijas un Latvijas ekspertu dalību par korekcijas dienestiem aktuāliem jautājumiem" īstenošana laika periodā no 2020. gada līdz 2024. gadam.

2020. gada 24. martā Ministru kabinets atbalstīja Tieslietu ministrijas sagatavoto programmas "Korekcijas dienesti" divpusējās sadarbības iniciatīvu "Starptautisku konferenču cikls ar Norvēģijas un Latvijas ekspertu dalību par korekcijas dienestiem aktuāliem jautājumiem".

Iniciatīvas mērķis ir stiprināt divpusējo sadarbību un radīt vienotu pieeju starptautisku pasākumu organizēšanā starp Norvēģijas un Latvijas korekcijas dienestu sistēmu institūcijām.  Sadarbībā ar programmas "Korekcijas dienesti" donorvalsts partneri – Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorātu ­– ir izveidota cieša un veiksmīga partnerība un gūti teicami rezultāti, īstenojot arī iepriekšējā NFI perioda divpusējās sadarbības aktivitātes. Iniciatīvas ietvaros laika periodā no 2020. gada līdz 2024. gadam ir iecerēts organizēt vairākus kopīgus starptautiskus pasākumus, piedaloties augstākā līmeņa Latvijas un Norvēģijas korekcijas dienestu ekspertiem, koncentrējoties uz abām pusēm nozīmīgiem un aktuāliem jautājumiem korekcijas dienestu darbā.

Iniciatīvas ietvaros plānots:

 • organizēt 2 augsta līmeņa starptautiskas konferences Latvijā ar Norvēģijas ekspertu dalību, kā arī ar ekspertiem no citām Norvēģijas granta 2014.–2021. gada perioda saņēmējvalstīm, raisot diskusiju par kompetencēs balstīta personāla politikas un pētniecībā balstīta soda izpildes politikas izveidi;
 • piesaistīt Norvēģijas ekspertus dalībai plānotajos starptautiskajos pasākumos, nodrošinot abpusēju pieredzes apmaiņu korekcijas dienestu iestādēs Latvijā un Norvēģijā.
 • veicināt  Norvēģijas granta  2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" ekspertu no Latvijas  dalību konferencēs, pieredzes apmaiņas vizītēs un darba grupās, stiprinot Norvēģijas granta saņēmējvalstu un donorvalsts divpusējās attiecības;
 • nodrošināt Norvēģijas un Latvijas pārstāvju dalību starptautiskās Korekcijas dienestu un Ieslodzījuma Vietu Asociācijas (ICPA) rīkotajā konferencē, kas katru gadu tiek organizētā kādā no pasaules valstīm ar mērķi kopīgi prezentēt Norvēģijas granta ietvaros gūto pieredzi un sasniegtos rezultātus, veicinot atpazīstamību starptautiskā mērogā un paplašinot sadarbības iespējas.

Iniciatīvas ietvaros sasniegtie mērķi, iegūtās zināšanas un pieredze, rastie risinājumi nodrošinās Norvēģijas granta  ietvaros sasniegto rezultātu ilgtspēju un radīs starptautisku ekspertu tīklu, kas sniegs iespējas arī turpmāk pilnveidot gan Latvijas, gan Norvēģijas korekcijas dienestu sistēmu un tajā nodarbināto profesionālo izaugsmi.

Kopējais iniciatīvas īstenošanai piešķirtais Norvēģijas granta finansējums ir 98 700,00 eiro.

Atbalsta saņēmēji un mērķa grupas:

 • Latvijas Republikas Tieslietu ministrija kā programmas "Korekcijas dienesti" apsaimniekotājs un iniciatīvas virzītājs;
 • Norvēģijas Korekcijas dienestu direktorāts kā programmas "Korekcijas dienesti" donorvalsts  programmas partneris un iniciatīvas līdzvirzītājs;
 • Norvēģijas Korekcijas dienestu personāla akadēmija kā vadošais projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" divpusējās sadarbības partneris;
 • Ieslodzījuma vietu pārvalde un Valsts probācijas dienests  kā saņēmēji;
 • Programmu apsaimniekotāji Lietuvā, Polijā, Bulgārijā, Čehijā un Rumānijā kā starptautiskie Norvēģijas granta saņēmējvalstu partneri.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.