02.03.2021 00:10
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2014-2021/jaunumi/speka-stajas-norvegijas-finansu-instrumenta-programmas-korekcijas-dienesti-istenosanas-noteikumi?url=lv%2F2014-2021%2Fjaunumi%2Fspeka-stajas-norvegijas-finansu-instrumenta-programmas-korekcijas-dienesti-istenosanas-noteikumi
  • Sākums
  • >
  • 2014 - 2021
  • >
  • Jaunumi
  • >
  • Spēkā stājas Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Korekcijas dienesti" īstenošanas noteikumi

Spēkā stājas Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Korekcijas dienesti" īstenošanas noteikumi drukāt

2019. gada 5. aprīlī

2019. gada 5. aprīlī spēkā stājas Ministru kabineta noteikumi Nr.140 "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" īstenošanas noteikumi", kas nosaka programmas īstenošanas kārtību.

Piektdien, 2019. gada 5. aprīlī, spēkā stājās  Tieslietu ministrijas izstrādātie Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" (turpmāk – programma) īstenošanas noteikumi. 

2019. gada 2. aprīlī Ministru kabineta sēdē tika izskatīts un atbalstīts Tieslietu ministrijas sagatavotais Ministru kabineta noteikumu projekts "Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – Noteikumi), kas nosaka programmas mērķi un sasniedzamos rezultātus, programmas apsaimniekotāju un tā pienākumus, iepriekš noteiktā projekta iesniedzēju, atbalstāmās darbības, izmaksu attiecināmības nosacījumus un divpusējās sadarbības fonda aktivitāšu ieviešanas kārtību.

Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda vadības likums un Noteikumi nosaka programmas īstenošanas kārtību.

Programmas "Korekcijas dienesti" kopējais finansējums ir vairāk nekā 15 miljoni euro, no tiem Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums ir 85% jeb 13 miljoni euro, un valsts budžeta līdzfinansējums ir 15%  jeb vairāk kā 2 miljoni euro, tostarp papildus piešķirti 100 tūkstoši euro divpusējās sadarbības aktivitātēm.

Noteikumus skatīt šeit.