02.03.2021 00:16
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2014-2021/jaunumi/tiek-stiprinata-divpuseja-sadarbiba-starp-norvegijas-finansu-instrumenta-2014-2021-gada-perioda-prog?url=lv%2F2014-2021%2Fjaunumi%2Ftiek-stiprinata-divpuseja-sadarbiba-starp-norvegijas-finansu-instrumenta-2014-2021-gada-perioda-prog
  • Sākums
  • >
  • 2014 - 2021
  • >
  • Jaunumi
  • >
  • Tiek stiprināta divpusējā sadarbība starp Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmu apsaimniekotājiem no sešām Eiropas valstīm

Tiek stiprināta divpusējā sadarbība starp Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmu apsaimniekotājiem no sešām Eiropas valstīm drukāt

2019. gada 1. aprīlī

2019. gada 29. martā Lillestromā Norvēģijā norisinājās starptautiskās darba grupas "Konferences un semināri" pirmā tikšanās. Darba grupas ietvaros donorvalsts un programmu apsaimniekotāju pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Bulgārijas un Čehijas diskutēja par iespējām pieteikties Divpusējā bilaterālā fonda finansējumam, kā arī apsprieda katras saņēmējvalsts korekcijas dienestu speciālistiem nozīmīgākās tēmas.

Laikā no 2019. gada 17. janvāra līdz 18. janvārim Norvēģijas korekcijas dienestu direktorāts Bukarestē Rumānijā organizēja starptautisku Norvēģijas finanšu instrumenta saņēmējvalstu un donorvalsts programmu partneru sanāksmi. Sanāksmes ietvaros tika nolemts izveidot trīs starptautiskas darba grupas - "Izglītība" (Education), "Konferences un semināri" (Conferences and seminars) un "Novērtējums un indikatori" (Evaluation and Indicators), ar mērķi stiprināt divpusējo sadarbību starp donorvalsti un Norvēģijas finanšu instrumenta programmu apsaimniekotājiem no sešām Eiropas valstīm. Darba grupas vadīs pārstāvji no Norvēģijas korekcijas dienestu direktorāta. Darba grupu ietvaros tiks veicināta pieredzes, aktuālās informācijas un viedokļu apmaiņa par Norvēģijas finanšu instrumenta  2014.–2021. gada perioda programmu plānotajiem pasākumiem un aktivitātēm.

2019. gada 29. martā Lillestromā Norvēģijā norisinājās starptautiskās darba grupas "Konferences un semināri" pirmā tikšanās. Darba grupas ietvaros donorvalsts un programmu apsaimniekotāju pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Bulgārijas un Čehijas diskutēja par iespējām pieteikties Divpusējā bilaterālā fonda finansējumam, kā arī apsprieda katras saņēmējvalsts korekcijas dienestu speciālistiem nozīmīgākās tēmas, par kurām būtu nepieciešama starptautiska diskusija. Tieslietu ministriju kā programmas "Korekcijas dienesti" apsaimniekotāju darba grupā pārstāvēja Projektu departamenta Norvēģijas finanšu instrumenta nodaļas vadītāja Agnese Kleina.

Laikā no 2019. gada 23. aprīļa līdz 24. aprīlim Lillestromā Norvēģijā norisināsies darba grupas "Izglītība" pirmā tikšanās.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" kopējais finansējums ir 15 294 118 EUR, no tiem Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums ir 85 % jeb 13 000 000 EUR, un valsts budžeta līdzfinansējums ir 15 %  jeb 2 294 118, tostarp papildus piešķirti 100 000 EUR divpusējās sadarbības aktivitātēm.