05.03.2021 09:40
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2014-2021/jaunumi/uzsakta-starptautiska-sadarbiba-korekcijas-sistemas-izglitibas-un-apmacibu-pilnveidei?url=lv%2F2014-2021%2Fjaunumi%2Fuzsakta-starptautiska-sadarbiba-korekcijas-sistemas-izglitibas-un-apmacibu-pilnveidei
  • Sākums
  • >
  • 2014 - 2021
  • >
  • Jaunumi
  • >
  • Uzsākta starptautiska sadarbība korekcijas sistēmas izglītības un apmācību pilnveidei

Uzsākta starptautiska sadarbība korekcijas sistēmas izglītības un apmācību pilnveideidrukāt

2019. gada 29. aprīlī

Laikā no 2019. gada 23. aprīļa līdz 24. aprīlim Lillestromā Norvēģijā norisinājās starptautiskās darba grupas "Izglītība" pirmā tikšanās. Darba grupas ietvaros donorvalsts, Eiropas Komisijas un programmu apsaimniekotāju pārstāvji no Latvijas, Lietuvas, Polijas diskutēja par personāla atlases un apmācību sistēmu Norvēģijā un saņēmējvalstīs, uzsākot starptautisku sadarbību korekcijas sistēmas izglītības un apmācību jomā.

Laikā no 2019. gada 17. janvāra līdz 18. janvārim Norvēģijas korekcijas dienestu direktorāts Bukarestē Rumānijā organizēja starptautisku Norvēģijas finanšu instrumenta saņēmējvalstu un donorvalsts programmu partneru sanāksmi, izveidojot trīs starptautiskas darba grupas - "Izglītība", "Konferences un semināri" un "Novērtējums un indikatori". Darba grupu mērķis – stiprināt divpusējo sadarbību starp donorvalsti un Norvēģijas finanšu instrumenta programmu apsaimniekotājiem no Latvijas, Lietuvas, Polijas, Bulgārijas, Rumānijas un Čehijas. Sadarbības ietvaros veicinās pieredzes, aktuālās informācijas un viedokļu apmaiņu par Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmu plānotajiem pasākumiem un aktivitātēm. Darba grupas vada pārstāvji no Norvēģijas korekcijas dienestu direktorāta.

Laikā no 2019. gada 23. aprīļa līdz 24. aprīlim Lillestromā Norvēģijā norisinājās darba grupas "Izglītība" pirmā tikšanās. Norvēģijas Korekcijas dienestu universitātes koledžas pārstāvji iepazīstināja Eiropas Komisijas un programmu apsaimniekotāju pārstāvjus no Latvijas, Lietuvas, Polijas ar koledžas apmācību sistēmu un mācību programmām, pārrunājot ar personāla atlasi saistītos jautājumus un mentora atbalsta sistēmas darbību Norvēģijas ieslodzījuma vietās. Arī Latvijas, Lietuvas un Polijas pārstāvji prezentēja savās valstīs pastāvošo korekcijas dienestu personāla apmācības sistēmu, uzsvaru liekot uz nepieciešamajām pārmaiņām un NFI programmu ietvaros definētajiem mērķiem. Sanāksmes ietvaros darba grupas dalībniekiem bija iespēja iepazīties ar koledžas telpām – apmeklēt mācību auditorijas un konferenču zāli, telpas praktiskajām nodarbībām, iepazīties ar bibliotēkas piedāvātajām iespējām. Eiropas Komisijas pārstāve iepazīstināja ar dažāda veida rokasgrāmatām un vadlīnijām ieslodzījuma vietu un probācijas darba īstenošanai un pilnveidei, kas ir pieejamas Eiropas Komisijas mājaslapā.

Tieslietu ministriju kā programmas "Korekcijas dienesti" apsaimniekotāju darba grupā pārstāvēja Nozaru politikas departamenta Kriminālsodu izpildes politikas nodaļas vadītāja Kristīne Ķipēna un programmas "Korekcijas dienesti" iepriekš noteiktā projekta "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā" pārstāve, Ieslodzījuma vietu pārvaldes centrālā aparāta Projektu izstrādes daļas vadītāja Lāsma Kauliņa.

Laikā no 2019. gada 8. maija līdz 10. maijam Kembridžā, Apvienotajā Karalistē norisināsies darba grupas "Novērtējums un indikatori" pirmā tikšanās.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.

2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" kopējais finansējums ir 15 294 118 EUR, no tiem Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums ir 85 % jeb 13 000 000 EUR, un valsts budžeta līdzfinansējums ir 15 %  jeb 2 294 118, tostarp papildus piešķirti 100 000 EUR divpusējās sadarbības aktivitātēm.