21.11.2019 16:51
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2014-2021/kontakti?url=lv%2F2014-2021%2Fkontakti

Kontaktidrukāt

Programmas apsaimniekotājs:

Agris Batalauskis

Tieslietu ministrija
Projektu departamenta direktors
Tālrunis: 67036818

Agnese Kleina

Tieslietu ministrija
Norvēģijas finanšu instrumenta nodaļas vadītāja
Tālrunis: 67036868

Jolanta Spura

Tieslietu ministrija
Norvēģijas finanšu instrumenta nodaļas vecākā referente
Tālrunis: 67036823

Inese Kamoliņa

Tieslietu ministrija
Norvēģijas finanšu instrumenta nodaļas vecākā referente
Tālrunis: 67036826

Sanita Lāce

Tieslietu ministrija
Norvēģijas finanšu instrumenta nodaļas vecākā referente
Tālrunis: 67036913