20.10.2019 15:32
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2014-2021/norvegijas-finansu-instruments?url=lv%2F2014-2021%2Fnorvegijas-finansu-instruments
Uzsākta Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Korekcijas dienesti" projekta īstenošana
2019. gada 11. jūlijā
Parakstīts memorands par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu Latvijā
2017. gada 28. decembrī
2017. gada 14. decembrī pārstāvji no Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministrijas un Latvijas Republikas Finanšu ministrijas parakstīja Saprašanās memorandu par Norvēģijas finanšu instrumenta (turpmāk - NFI) ieviešanu Latvijā 2014. – 2021. gada plānošanas periodā.