28.07.2021 21:01
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2014-2021/norvegijas-finansu-instruments?url=lv%2F2014-2021%2Fnorvegijas-finansu-instruments
Ar Norvēģijas grantu atbalstu sešās Eiropas valstīs notiks apmācības korekcijas sistēmas kvalitātes izvērtējuma veikšanai
2020. gada 19. jūnijā
2020. gada 18. jūnijā norisinājās Norvēģijas grantu starptautiskās darba grupas "Novērtējums un indikatori" sanāksme, kurā attālināti tikās pārstāvji no Norvēģijas, Latvijas un vēl piecām Eiropas valstīm.
Latvija dalās pieredzē ar Bulgāriju Norvēģijas granta projekta ieviešanā
2020. gada 12. jūnijā
2020. gada 11. jūnijā norisinājās trīspusēja pieredzes apmaiņas videosanāksme, kurā piedalījās pārstāvji no korekcijas dienestu programmās iesaistītajām institūcijām Latvijā, Bulgārijā un Norvēģijā. Atsaucoties Norvēģijas kā donorvalsts aicinājumam, Ieslodzījuma vietu pārvaldes pārstāvji, kas vienlaikus ir programmas "Korekcijas dienesti" projekta īstenotāji, iepazīstināja Bulgārijas Soda izpildes ģenerāldirektorāta pārstāvjus ar projekta būvniecības aktivitātes norisi.
Uzsākta Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Korekcijas dienesti" projekta īstenošana
2019. gada 11. jūlijā
Festivālā "Lampa" risināsies saruna par darbu un pārmaiņām ieslodzījuma vietu personāla apmācību procesā
2019. gada 27. jūnijā
2019. gada 28. jūnijā no plkst. 14.00 līdz plkst. 15.30 Cēsīs Iespēju teltī notiks saruna "Darbs cietumā – pārpratums vai drosme?".
Programma "Korekcijas dienesti" ir atklāta!
2019. gada 26. martā