14.04.2021 20:27
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2014-2021/norvegijas-finansu-instruments/programma-korekcijas-dienesti-ir-atklata-1?url=lv%2F2014-2021%2Fnorvegijas-finansu-instruments%2Fprogramma-korekcijas-dienesti-ir-atklata-1

Programma "Korekcijas dienesti" ir atklāta!drukāt

2019. gada 26. martā

2019. gada 25. martā atklāta Norvēģijas finanšu instrumenta programma "Korekcijas dienesti". Programmas atklāšanas pasākums norisinājās Tieslietu ministrijā un tajā piedalījās programmas īstenošanā iesaistītās institūcijas gan no Latvijas, gan Norvēģijas. Programmas ietvaros Ieslodzījuma vietu pārvalde īstenos projektu "Mācību centra infrastruktūras un apmācībai paredzēta ieslodzījuma vietas paraugkorpusa izveide Olaines cietuma teritorijā".

Programmas "Korekcijas dienesti" kopējais finansējums ir vairāk nekā 15 miljoni eiro, no tiem Norvēģijas finanšu instrumenta finansējums ir 85 % jeb 13 miljoni eiro, un valsts budžeta līdzfinansējums ir 15 %  jeb vairāk kā 2 miljoni eiro, tostarp papildus piešķirti 100 tūkstoši eiro divpusējās sadarbības aktivitātēm.

Programmas ieviešanas laiks – līdz 2024. gada 31. decembrim.

Strādājam kopā drošai un iekļaujošai Eiropai.