02.03.2021 01:40
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv/2014-2021/programma?url=lv%2F2014-2021%2Fprogramma%2F&page=4
Ministru kabinets atbalsta Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Korekcijas dienesti" koncepcijas projektu
2018. gada 26. jūlijā
Norvēģijas korekcijas dienestu pārstāvju vizīte Tieslietu ministrijā
2018. gada 14. jūnijā
Programmas iesaistīto pušu un stratēģijas sanāksmēs noritēja aktīvs darbs pie programmas koncepcijas izstrādes
2018. gada 13. martā
2018. gada 7. un 8. martā Tieslietu ministrijā norisinājās programmas "Korekcijas dienesti" iesaistīto pušu un stratēģijas sanāksmes, kuru ietvaros notika darbs pie programmas koncepcijas izstrādes.
Olaines cietuma teritorijā plāno būvēt jaunu mācību centru korekcijas dienestu personālam
2018. gada 15. janvārī
Šī gada 15. un 16. janvārī Tieslietu ministrijā norisināsies Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada plānošanas perioda sanāksmes, kurā pārrunās programmas "Korekcijas dienesti" īstenošanu, kā ietvaros Olaines cietuma teritorijā iecerēts būvēt jaunu mācību centru korekcijas dienestu darbiniekiem.