02.06.2020 14:25
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv?url=lv&page=1
Attālināti norisinājās sestā programmas "Korekcijas dienesti" Sadarbības komitejas sanāksme
2020. gada 29. aprīlī
Sniegts nozīmīgs atbalsts programmas "Korekcijas dienesti" divpusējās sadarbības aktivitāšu īstenošanai
2020. gada 3. aprīlī
2020. gada martā atbalstīta Tieslietu ministrijas programmas "Korekcijas dienesti" divpusējās sadarbības iniciatīvas "Starptautisku konferenču cikls ar Norvēģijas un Latvijas ekspertu dalību par korekcijas dienestiem aktuāliem jautājumiem" īstenošana laika periodā no 2020. gada līdz 2024. gadam.
Sagatavots programmas "Korekcijas dienesti" pārskats par 2019. gadu
2020. gada 23. martā
Programmas "Korekcijas dienesti" gada pārskatā par 2019. gadu pieejama informācija par programmas ietvaros sasniegtajiem rezultātiem un īstenošanas norisi, divpusējās sadarbības aktivitātēm un iniciatīvām, rezultatīvajiem rādītājiem, programmas uzraudzība un risku izvērtējums.
Oslo norisinājās piektā programmas "Korekcijas dienesti" Sadarbības komitejas sanāksme
2019. gada 9. septembrī
Laikā no 2019. gada 9. septembra līdz 11. septembrim Oslo, Norvēģijā norisinājās Norvēģijas finanšu instrumenta (NFI) 2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" piektā Sadarbības komitejas sanāksme.
Uzsākta Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Korekcijas dienesti" projekta īstenošana
2019. gada 11. jūlijā