21.08.2017 11:05
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv?url=lv&page=13
Iepriekš noteikto projektu iesniegumu iesniegšana un izvērtēšana
2013. gada 8. jūlijā
NFI programmas LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” ietvaros notikusi trīs iepriekš noteikto projektu vērtēšana.
Projekts LV08/3 "Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, tai skaitā aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/ likvidēšana; prakses maiņa, ievietojot tajās apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās"
2013. gada 5. jūlijā
Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV 08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" ietvaros īstenos iepriekš noteikto projektu LV08/3"Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana, tai skaitā aktivitātes infrastruktūras uzlabošanai; līdzšinējās prakses administratīvajai aizturēšanai samazināšana/ likvidēšana; prakses maiņa, ievietojot tajās apcietinājumā esošos ieslodzītos turpmākai izmeklēšanai; atbilstošu apmācību nodrošināšana darbiniekiem, kas strādā īslaicīgās aizturēšanas vietās".
Projekts LV08/2 "Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību”
2013. gada 5. jūlijā
Ieslodzījuma vietu pārvalde Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV 08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" ietvaros īstenos projektu LV08/2 "Jauna nodaļa Olaines cietumā, ieskaitot būvniecību un personāla apmācību”.
Projekts LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)”
2013. gada 5. jūlijā
Valsts probācijas dienests Norvēģijas finanšu instrumenta programmas LV08 "Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma" ietvaros īstenos prjektu LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)”.
Apstiprināta programma LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma”
2013. gada 4. jūlijā
Norvēģijas Ārlietu ministrija 2012.gada 12.novembrī apstiprinājusi programmu LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma ”. Tās mērķis ir uzlabot korekcijas dienestu sistēmu saskaņā ar starptautiskām cilvēktiesību prasībām, sadarbojoties ar attiecīgā sektora un nozares institūcijām Norvēģijā un citās valstīs.