27.05.2020 12:05
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv?url=lv&page=4
Tieslietu ministrijā viesojas pārstāvji no Ukrainas un Norvēģijas tieslietu un korekcijas dienestu nozarēm
2018. gada 26. novembrī
Tieslietu ministrijā viesojas Norvēģijas un Ukrainas tieslietu nozares, probācijas dienesta un NORLAU projekta pārstāvji, lai ar Tieslietu ministrijas un Valsts probācijas dienesta speciālistiem pārrunātu Latvijas pieredzi elektroniskās uzraudzības ieviešanā. Vizītes laikā tika apspriestas turpmākās Latvijas, Ukrainas un Norvēģijas sadarbības iespējas, lai atbalstītu elektroniskās uzraudzības ieviešanu Ukrainā.
Liepājā notiks trešā programmas "Korekcijas dienesti" Sadarbības komitejas sanāksme
2018. gada 31. oktobrī
Tieslietu ministrija kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" apsaimniekotājs laikā no 2018. gada 31. oktobra līdz 1. novembrim Liepājas cietuma telpās organizēs programmas Sadarbības komitejas sanāksmi, lai kopā ar Latvijas un Norvēģijas korekcijas dienestu pārstāvjiem apspriestu aktuālos jautājumus.
Ministru kabinets atbalsta Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Korekcijas dienesti" koncepcijas projektu
2018. gada 26. jūlijā
Norvēģijas korekcijas dienestu pārstāvju vizīte Tieslietu ministrijā
2018. gada 14. jūnijā
Programmas iesaistīto pušu un stratēģijas sanāksmēs noritēja aktīvs darbs pie programmas koncepcijas izstrādes
2018. gada 13. martā
2018. gada 7. un 8. martā Tieslietu ministrijā norisinājās programmas "Korekcijas dienesti" iesaistīto pušu un stratēģijas sanāksmes, kuru ietvaros notika darbs pie programmas koncepcijas izstrādes.