28.07.2021 20:23
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv?url=lv&page=4
Uzsākta Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Korekcijas dienesti" īstenošana
2019. gada 22. martā
2019. gada 22. martā ir parakstīts līgums starp Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministriju un Latvijas Republikas Finanšu ministriju par Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Korekcijas dienesti" ieviešanu Latvijā, savukārt 2019. gada 25. martā Tieslietu ministrijā norisināsies programmas "Korekcijas dienesti" atklāšanas pasākums.
Atkarīgo centrā Olainē tiekas Latvijas un Lietuvas tieslietu un korekcijas dienestu nozaru pārstāvji
2018. gada 30. novembrī
Pārstāvji no Lietuvas Tieslietu ministrijas apmeklēja Olaines cietumu un tā teritorijā ar Norvēģijas finanšu instrumenta atbalstu izveidoto Atkarīgo centru. Vizītes ietvaros Lietuvas kolēģi iepazinās ar centra darbības principiem un pārrunāja arī turpmākās sadarbības iespējas.
Tieslietu ministrijā viesojas pārstāvji no Ukrainas un Norvēģijas tieslietu un korekcijas dienestu nozarēm
2018. gada 26. novembrī
Tieslietu ministrijā viesojas Norvēģijas un Ukrainas tieslietu nozares, probācijas dienesta un NORLAU projekta pārstāvji, lai ar Tieslietu ministrijas un Valsts probācijas dienesta speciālistiem pārrunātu Latvijas pieredzi elektroniskās uzraudzības ieviešanā. Vizītes laikā tika apspriestas turpmākās Latvijas, Ukrainas un Norvēģijas sadarbības iespējas, lai atbalstītu elektroniskās uzraudzības ieviešanu Ukrainā.
Liepājā notiks trešā programmas "Korekcijas dienesti" Sadarbības komitejas sanāksme
2018. gada 31. oktobrī
Tieslietu ministrija kā Norvēģijas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Korekcijas dienesti" apsaimniekotājs laikā no 2018. gada 31. oktobra līdz 1. novembrim Liepājas cietuma telpās organizēs programmas Sadarbības komitejas sanāksmi, lai kopā ar Latvijas un Norvēģijas korekcijas dienestu pārstāvjiem apspriestu aktuālos jautājumus.
Ministru kabinets atbalsta Norvēģijas finanšu instrumenta programmas "Korekcijas dienesti" koncepcijas projektu
2018. gada 26. jūlijā