24.06.2017 08:05
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv?url=lv&page=5
Ministru kabinets atbalsta Valsts policijas projekta ietvaros izstrādātos priekšlikumus tiesību aktu grozījumiem īslaicīgās aizturēšanas jomā
2015. gada 28. decembrī
2015.gada 15.decembra Ministru kabineta sēdē tika atbalstīti Valsts policijas īstenotā projekta LV08/3 “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu (ĪAV) standartu uzlabošana” 3.aktivitātes "Spēkā esošo tiesību aktu analīze, lai izstrādātu priekšlikumus ĪAV jomas uzlabošanai un to iesniegšana Valsts policijas priekšniekam" izstrādātie priekšlikumi tiesību aktu grozījumiem īslaicīgās aizturēšanas jomā.
Valsts policijas projekta ietvaros noslēgtušās īslaicīgās aizturēšanas vietu darbinieku apmācības
2015. gada 28. decembrī
Valsts policijas īstenotā projekta LV08/3 “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu (ĪAV) standartu uzlabošana” 4.aktivitātes „Valsts policijas ĪAV apmācības” ietvaros š.g. septembrī-decembrī notika Valsts policijas ĪAV nodarbināto apmācības.
Pabeigti rekonstrukcijas/renovācijas darbi pirmajos Valsts policijas projekta objektos
2015. gada 14. decembrī
Valsts policijas īstenotāja Norvēģijas finanšu instrumenta projekta LV08/3 “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana” ietvaros ir veikti rekonstrukcijas/renovācijas darbi 21 Valsts policijas objektos – 10 īslaicīgās aizturēšanas vietās (ĪAV) un 11 pagaidu turēšanas telpās visā Latvijas teritorijā.
Notikusi konference „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām korekcijas dienestu (cietumu un probācijas) darbībā”
2015. gada 25. novembrī
Tieslietu ministrija programmas LV08 „Latvijas korekcijas dienestu un Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu reforma” bilaterālā (sadarbības) fonda ietvaros 2015.gada 19. un 20. novembrī rīkoja konferenci „Sadarbība ar nevalstiskajām organizācijām korekcijas dienestu (cietumu un probācijas) darbībā”
Projektā aktīvi norisinās Olaines atkarīgo centra darbinieku apmācības un centra būvniecība
2015. gada 5. oktobrī
2015.gada 5.oktobris projektā iezīmējis jaunu posmu – ir uzsākti izglītības pasākumi jaunās nodaļas – “Resocializācija centra atkarīgajiem” personāla pirmajai grupai.