28.07.2021 21:15
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv?url=lv&page=5
Norvēģijas korekcijas dienestu pārstāvju vizīte Tieslietu ministrijā
2018. gada 14. jūnijā
Programmas iesaistīto pušu un stratēģijas sanāksmēs noritēja aktīvs darbs pie programmas koncepcijas izstrādes
2018. gada 13. martā
2018. gada 7. un 8. martā Tieslietu ministrijā norisinājās programmas "Korekcijas dienesti" iesaistīto pušu un stratēģijas sanāksmes, kuru ietvaros notika darbs pie programmas koncepcijas izstrādes.
Olaines cietuma teritorijā plāno būvēt jaunu mācību centru korekcijas dienestu personālam
2018. gada 15. janvārī
Šī gada 15. un 16. janvārī Tieslietu ministrijā norisināsies Norvēģijas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada plānošanas perioda sanāksmes, kurā pārrunās programmas "Korekcijas dienesti" īstenošanu, kā ietvaros Olaines cietuma teritorijā iecerēts būvēt jaunu mācību centru korekcijas dienestu darbiniekiem.
Parakstīts memorands par Norvēģijas finanšu instrumenta ieviešanu Latvijā
2017. gada 28. decembrī
2017. gada 14. decembrī pārstāvji no Norvēģijas Karalistes Ārlietu ministrijas un Latvijas Republikas Finanšu ministrijas parakstīja Saprašanās memorandu par Norvēģijas finanšu instrumenta (turpmāk - NFI) ieviešanu Latvijā 2014. – 2021. gada plānošanas periodā.