20.10.2017 13:34
https://norwaygrants.tm.gov.lv/lv?url=lv&page=5
Kā notiek elektroniskās uzraudzības piemērošana
2016. gada 12. janvārī
Piedāvājam ieskatu portāla Delfi organizētajā eksperimentā, kā notiek elektroniskās uzraudzības piemērošana
Valsts probācijas dienesta projektā LV08/1 "Alternatīvu brīvības atņemšanai sekmēšana (ieskaitot iespējamo pilotprojektu elektroniskajai uzraudzībai)" paveiktais 2015.gada 2.pusgadā
2016. gada 12. janvārī
2015.gada otrajā pusē projekta LV08/1 ietvaros paveikti daudz un dažādi darbi. Piedāvājam to apkopojumu
Ministru kabinets atbalsta Valsts policijas projekta ietvaros izstrādātos priekšlikumus tiesību aktu grozījumiem īslaicīgās aizturēšanas jomā
2015. gada 28. decembrī
2015.gada 15.decembra Ministru kabineta sēdē tika atbalstīti Valsts policijas īstenotā projekta LV08/3 “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu (ĪAV) standartu uzlabošana” 3.aktivitātes "Spēkā esošo tiesību aktu analīze, lai izstrādātu priekšlikumus ĪAV jomas uzlabošanai un to iesniegšana Valsts policijas priekšniekam" izstrādātie priekšlikumi tiesību aktu grozījumiem īslaicīgās aizturēšanas jomā.
Valsts policijas projekta ietvaros noslēgtušās īslaicīgās aizturēšanas vietu darbinieku apmācības
2015. gada 28. decembrī
Valsts policijas īstenotā projekta LV08/3 “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu (ĪAV) standartu uzlabošana” 4.aktivitātes „Valsts policijas ĪAV apmācības” ietvaros š.g. septembrī-decembrī notika Valsts policijas ĪAV nodarbināto apmācības.
Pabeigti rekonstrukcijas/renovācijas darbi pirmajos Valsts policijas projekta objektos
2015. gada 14. decembrī
Valsts policijas īstenotāja Norvēģijas finanšu instrumenta projekta LV08/3 “Valsts policijas īslaicīgās aizturēšanas vietu standartu uzlabošana” ietvaros ir veikti rekonstrukcijas/renovācijas darbi 21 Valsts policijas objektos – 10 īslaicīgās aizturēšanas vietās (ĪAV) un 11 pagaidu turēšanas telpās visā Latvijas teritorijā.